Zarządzanie talentami w organizacji

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Zarządzanie talentami w organizacji

23 04 2020 - 24 04 2020 - Wrocław
11 05 2020 - 12 05 2020 - Kraków
14 05 2020 - 15 05 2020 - Katowice
18 05 2020 - 19 05 2020 - Gdańsk
18 05 2020 - 19 05 2020 - Warszawa
25 05 2020 - 26 05 2020 - Poznań

Kategoria:

Pracodawcy intensywnie poszukują osób z wysokim potencjałem, ale według najnowszych badań znacznie więcej firm podejmuje inicjatywy związane z zarządzaniem talentami w swojej organizacji. Pomiar efektywności działań związanych z identyfikacją i rozwojem utalentowanych pracowników jest etapem kluczowym ale i trudnym. W czasach płynnej nowoczesności i mobilności, pracownicy często nie potrafią precyzyjnie zdefiniować swoich umiejętności w kontekście określonych zadań celowych organizacji. Zaś organizacje nie posiadają uporządkowanych i powtarzalnych metod diagnozowania i analizowania talentów wśród pracowników. Jak zatem wdrożyć i rozwijać wewnętrzne talenty w organizacji? Zapraszamy na 2-dniowe warsztaty ujawniania, rozumienia i zarządzania talentami w firmie.

Cel szkolenia

Nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających opracowanie działań w zakresie budowania, wdrażania oraz monitorowania programów zarządzania utalentowanymi pracownikami w kontekście celów i strategii organizacji.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• rozpoznawać i analizować talenty w organizacji,
• zaprojektować programy rozwojowe dla pracowników odpowiadające na potrzeby biznesowe organizacji oraz kadry pracowniczej,
• skutecznie angażować do projektów Uczestników, menedżerów oraz zarząd,
• budować strategie zarządzania talentami w organizacji – właściwego selekcjonowania talentów,
• efektywnie zarządzać portfelem talentów w organizacji,
• budować adekwatne – skorelowane z potrzebami wynikającymi z realnych uwarunkowań rynkowych i kreatywne programy rozwoju talentów dla organizacji,
• rozwijać wewnętrzne talenty oraz monitorować ich efektywność,
• obserwować, analizować, rozwijać i kształtować sukcesy organizacji za pomocą zarządzania talentami,
• nabędą umiejętności stosowania skutecznych narzędzi zarządzania talentami w organizacji.

Metodyka szkolenia

Metoda warsztatowa z elementami case study. Uczestnicy pracować będą na przykładach swoich organizacji oraz uwarunkowaniach ujawnionych w grupie szkoleniowej. W ramach studiów przypadku, prowadzący zaproponuje analizę przykładów z własnej praktyki zawodowej. Szkolenie będzie miało charakter stricte praktyczny. Ćwiczenia pomogą odkrywać talenty własne, ale również talenty zespołowe.

Adresaci szkolenia

Menedżerowie i specjaliści działów HR, osoby odpowiedzialne za obszar zatrudnienia, rekrutację, szkoleń i rozwoju pracowników, kadra zarządzająca zespołami zainteresowana tematyką zarządzania talentami.

Program

1. Zarządzanie talentami – moda czy prawdziwe poszukiwanie zasobów?
• talent nie rozwija się sam, czyli rola organizacji w programie TM,
• tworzenie programów czy środowiska wzrostu,
• badania wartości w organizacji i ich wpływu na sukces,
• typy karier i ich wpływ na modele zarządzania talentami w organizacji

2. Definicja talentu i modele podejścia do talentów w organizacjach wg modelu „9box”

3. Sposoby przyciągania talentów do organizacji

4. Program zarządzania talentami:
• kim jest utalentowany pracownik, czym jest talent dla organizacji?
• zasady i wartości w programie rozwoju utalentowanych pracowników,
• rola komunikacji programu do utalentowanych pracowników oraz całej organizacji,
• rola i zadania menedżerów liniowych w budowie, wdrażaniu, realizacji i wsparciu programów w ramach organizacji,
• identyfikacja, rekrutacja i selekcja utalentowanych pracowników,
• rozwój utalentowanych pracowników.

5. Program talentów menedżerskich

6. Program talentów eksperckich

7. Talenty wg Gallupa – identyfikacja, planowanie działań i rozwój:
• czym jest talent? Teoria Instytutu Gallupa,
• jak go odkryć i rozpoznać?
• dlaczego talenty są trwałe, niezmienne i wyjątkowe?
• rola talentów w procesie myślenia, działania i odczuwania w organizacji,
• czym jest mocna strona?
• dlaczego nie można być najlepszym we wszystkim ?
• dlaczego warto koncentrować się na swoich mocnych stronach?
• jak zarządzać talentami i mocnymi stronami w organizacji?

8. Tworzenie puli talentów

9. Proces rozwoju talentów:
• adekwatne programy szkoleniowe,
• analiza i ewaluacja procesów rozwoju talentów,
• kompetencje coachingowe/mentorskie jako narzędzie w procesie zarządzania portfelem talentów w organizacji

10. Promocja talentów – zasady i wytyczne do tworzenia skutecznych modeli

11. Bariery we wdrażaniu programów talentowych

12. Zasady i techniki audytu zarządzania talentami

13. KPI dla programów talentowych czyli sprawdzanie efektywności i skuteczności działania z perspektywy organizacji, zespołu i jednostki:
• wprowadzenie w metodologię badania efektywności biznesowej programów talentowych,
• identyfikacja i analiza potrzeby wdrażania programów talentowych w oparciu o Model Kirpatricka – podstawą szacowania efektywności biznesowej,
• jakie warunki musi spełniać program talentowy, żeby można było zmierzyć i pokazywać efekty biznesowe?
• umiejętne budowanie programów zarządzania utalentowanymi pracownikami podstawą zaplanowania sposobów i harmonogramu gromadzenia danych do szacowania ROI,
• wartościowanie efektów programów talentowych w pieniądzu – możliwości prognozowania ROI,
• cele badania ROI – koniecznością kontraktu w organizacji,
• narzędzia ewaluacji, zasady projektowania

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii Biznesu MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16.30 (2 dni, 16 godzin)

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:  
Agata Boniakowska
tel. 22 208 28 36, fax 022 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

23 04 2020 - 24 04 2020 - Wrocław
11 05 2020 - 12 05 2020 - Kraków
14 05 2020 - 15 05 2020 - Katowice
18 05 2020 - 19 05 2020 - Gdańsk
18 05 2020 - 19 05 2020 - Warszawa
25 05 2020 - 26 05 2020 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję