Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

27 01 2021 - Katowice
27 01 2021 - Warszawa
12 02 2021 - Wrocław
12 02 2021 - Kraków
19 02 2021 - Warszawa
24 02 2021 - Gdańsk
17 03 2021 - Poznań
17 03 2021 - Wrocław
24 03 2021 - Warszawa
26 03 2021 - Katowice
14 04 2021 - Kraków

Kategoria:
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych.

Cel szkolenia

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Ważną częścią Akademii jest doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Szkolenie uwzględnia również bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Program szkolenia

Warsztat ukierunkowany na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu kontrowersyjnego tematu planowania i rozliczania czasu pracy.
Pracodawca organizując pracę pracowników, czy to w tradycyjnej formie, czy polecając wykonywanie pracy zdalnej, ma obowiązek czynić to zgodnie z regulacją Kodeksu pracy. Normy czasu pracy, wymagane odpoczynki, zasada przeciętnie pięciodniowego czasu pracy, zakaz pracy w niedzielę, limity pracy nadliczbowej i inne regulacje obowiązują bez względu na to gdzie pracownik wykonuje pracę. Omówione zostaną uprawnienia Pracodawcy w zakresie zmiany systemu, rozkładu czasu pracy, zmiany okresu rozliczeniowego, polecania pracy nadliczbowej, również w kontekście przepisów zawartych w art. 15x ustawy z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Omówione zostaną również m.in. zmiany w strukturze dokumentacji czasu pracy wynikające z nowych przepisów o dokumentacji pracowniczej, najnowsze zmiany dające wybranej grupie pracowników rodziców szczególne uprawnienia w zakresie czasu pracy obowiązujące od 2018 r., najnowszy wyrok SN dotyczący wymogu stosowania odpoczynku dobowego i tygodniowego przy dyżurze „na telefon”, zasady rozliczania czasu pracy w przypadku odbywania przez pracownika podróży służbowej i szkolenia, zasady ustalania wartości dodatku za pracę w nadgodzinach sobotnich, niedzielnych i świątecznych w systemie podstawowym i równoważnym, interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny i dnia wolnego za święto, interpretacja PIP nt. odpracowywania wyjścia prywatnego przez pracowników niepełnosprawnych objętych obniżoną normą dobową oraz ograniczenia prawne dotyczące pełnienia dyżurów weekendowych. Szkolenie uwzględnia również m.in. tematykę wyjść prywatnych, sporządzania i modyfikowania rozkładów czasu pracy oraz ruchomego czasu pracy.

1. Najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy:
• Pojęcie rozkładu czasu pracy, harmonogramu czasu pracy, grafiku, tygodnia i doby pracowniczej.
• Karta ewidencji czasu pracy, lista obecności, harmonogram czasu pracy – wymogi prawne w zakresie dokumentacji dotyczącej czasu pracy wynikające ze znowelizowanych przepisów o dokumentacji osobowej.
• Z jakim wyprzedzeniem i na jaki okres sporządzić harmonogramy czasu pracy?

2. Wybrane zasady planowania czasu pracy:
• Normy czasu pracy dla systemu podstawowego, równoważnego i zadaniowego.
• Zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
• Ustalanie wymiaru czasu pracy za okresy rozliczeniowe oraz w sytuacji pracy przez część miesiąca lub na część etatu.
• Prawne możliwości w zakresie uelastycznienia doby pracowniczej (regulacja regulaminowa i indywidualne wnioski pracownicze).

3. Nowe szczególne uprawnienia niektórych pracowników rodziców od 6 czerwca 2018 r.:
• Kategorie uprawnionych pracowników-rodziców.
• Obowiązkowe uwzględnianie wniosków o telepracę, rozkład indywidualny, przerywany i ruchomy czas pracy.
• Podstawy odmowy realizacji wniosku.

4. Udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego:
• Ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego.
• Skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego.
• Wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego.
• Czy pracownik korzystający z odpoczynku dobowego musi mieć włączony telefon służbowy na prośbę pracodawcy?
• Ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego.
• Sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego.
• Świadczenie pracy przez wiele dni po kolei – ograniczenia prawne.

5. Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach:
• Sposoby zlecania pracy nadliczbowej.
• Ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej.
• Czy praca nadliczbowa może zostać ujęta w harmonogramie gdy wiadomo o niej z większym wyprzedzeniem?
• Ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym.
• Praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta.
• Kompensowanie nadgodzin czasem wolnym.
• Interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto.
• Różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika.

6. Praca w wolne soboty, niedziele i święta:
• Czy dodatkowa praca w wolne soboty może być skompensowana zwiększonym wynagrodzeniem? – potencjalne sankcje ze strony inspektorów PIP.
• Czy możliwe jest zaplanowanie pracy przez 6 dni w tygodniu przy zachowaniu przeciętnej 40 godzinnej normy tygodniowej?
• Rozliczanie pracy w wolną sobotę w wymiarze przekraczającym normę dobową.
• Udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta.
• Stosowanie zastępczej kompensaty finansowej za pracę niedzielną i świąteczna – w wymiarze obejmującym normę dobową i dłuższym.
• Rekompensowanie pracy sobotniej, niedzielnej i świątecznej w przypadku, gdy obejmowała ona wymiar krótszy lub dłuższy niż 8 godzin.
• Udzielanie co czwartej niedzieli wolnej w świetle interpretacji PIP.

7. Praca dodatkowa kadry kierowniczej:
• Kategorie kadry kierowniczej.
• Osoba zarządzająca zakładem a nadgodziny.
• Kierownik komórki organizacyjnej a nadgodziny.

8. Podróż służbowa a czas pracy:
• Dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego i powrót do domu a czas pracy ewidencjonowany w karcie.
• Wykonywanie zadań służbowych w godzinach przekraczających normalny czas pracy.
• Odpoczynek po zakończeniu podróży w godzinach nocnych.
• Czas kierowania pojazdem w podróży służbowej a czas pracy.

9. Wyjścia prywatne w czasie pracy:
• Czy wniosek pracownika o zgodę na wyjście prywatnego jest wiążący dla przełożonego?
• Czy pracownik niepełnosprawny może odpracowywać wyjście prywatne pomimo naruszenia 7-godzinnej normy dobowej? Interpretacja PIP.
• Wymogi prawne w zakresie dokumentacji wyjść prywatnych.
• Czy książka wejść i wyjść może być stosowana jako potwierdzenie wniosku pracownika o zgodę na wyjście prywatne?
• Odpracowanie wyjścia prywatnego a nadgodziny.
• Wynagrodzenie pracownika w sytuacji nieodpracowania wyjścia prywatnego w okresie rozliczeniowym.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 790 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane  jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć:10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. 22 208 28 36, fax: 22 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

27 01 2021 - Katowice
27 01 2021 - Warszawa
12 02 2021 - Wrocław
12 02 2021 - Kraków
19 02 2021 - Warszawa
24 02 2021 - Gdańsk
17 03 2021 - Poznań
17 03 2021 - Wrocław
24 03 2021 - Warszawa
26 03 2021 - Katowice
14 04 2021 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję