Tajemnica przedsiębiorstwa

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Tajemnica przedsiębiorstwa

11 06 2019 - 12 06 2019 - Wrocław
13 06 2019 - 14 06 2019 - Warszawa
24 06 2019 - 25 06 2019 - Poznań

Kategoria: ,

Dynamiczne procesy rynkowe i kadrowe powodują dzisiaj ryzyko utraty istotnych dla firmy informacji i ich wykorzystania przez konkurencję. Może tak się stać w szczególności ze strony nieuczciwych lub niezadowolonych z dotychczasowej współpracy pracowników, ale i realizujących z firmą poszczególne projekty partnerów biznesowych. Niezbędne staje się wprowadzenie systemowej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie zabezpieczeń prawnych, fizycznych i organizacyjnych oraz nabycie umiejętności ich egzekwowania. Polecamy szkolenie, na którym omówione zostaną procedury i środki chroniące tajemnicę firmy oraz powiemy jaka grozi odpowiedzialność karna za jej naruszenie?

Cel szkolenia

Nabycie i rozwój umiejętności w zakresie:
• rozpoznawania sytuacji mogących być zagrożeniem dla interesu firmy z perspektywy wykorzystania istotnych dla niej informacji,
• stosowania klauzul umownych chroniących tajemnice firmowe,
• rozpoznawania klauzul umownych sprzecznych z interesem organizacji w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
• fizycznego i technicznego zabezpieczania tajemnic firmowych,
• skutecznego egzekwowania roszczeń przysługujących wobec osób, które naruszyły tajemnicę przedsiębiorstwa.

Po szkoleniu Uczestnicy dowiedzą się:
• co należy uznać za tajemnicę firmową,
• jak samodzielnie rozpoznawać sytuacje zagrażające tajemnicom firmowym,
• jak konstruować klauzule umowne dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i analizować umowy o zachowaniu poufności (NDA),
• jak zbudować ochronę know-how firmy,
• jak utworzyć w firmie prawo tajemnicy przedsiębiorstwa
• jak skutecznie egzekwować roszczenia wobec osób, które naruszyły tajemnicę przedsiębiorstwa,
• jaka grozi odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Metodyka szkolenia

Metoda warsztatowa i wykład – liczne case study na bazie doświadczenia trenera i materiału wniesionego przez grupę. Dyskusja oraz analiza przepisów prawa i orzecznictwa. Omówione zostaną kluczowe procedury zabezpieczające informacje w firmie.

Adresaci szkolenia

Osoby odpowiedzialne za ochronę informacji w firmie, managerowie wyższego i średniego szczebla, członkowie zarządu i właściciele firm, pracownicy działów prawnych, kadr i HR.

Program szkolenia

1. Wartość tajemnic firmowych:
• jakie działy organizacji mają do czynienia z tajemnicami firmowymi w codziennej pracy?
• jaka jest rola HR w ochronie tajemnic firmowych,
• jak konkurencja może próbować uzyskać dostęp do tajemnic firmowych?
• jak sprawdzić, czy organizacja zapewnia bezpieczeństwo tajemnic firmowych?

2. Tajemnica przedsiębiorstwa – podstawowe informacje:
• ramy prawne,
• definicje,
• rodzaje tajemnic firmowych w świetle kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy prawo zamówień publicznych,
• różnice pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa a zakazem konkurencji.

3. Tajemnica przedsiębiorstwa w praktyce:
• identyfikacja informacji, które mogą stanowić tajemnice firmowe,
• przykłady tajemnic firmowych i ich naruszeń przez pracowników, zleceniobiorców, klientów i innych partnerów biznesowych – case studies,
• jakie działania należy podjąć, aby chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?
• znaczenie prawne i organizacyjne wewnętrznej polityki ochrony informacji,
• czy RODO pomaga w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa?

4. Zasady zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji w relacjach z pracownikami:
• czynności techniczne służące zabezpieczeniu tajemnic firmowych,
• prawne środki zabezpieczenia tajemnic firmowych,
• jak skutecznie połączyć zakaz konkurencji i obowiązek zachowania poufności?

5. Instrumenty ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach z partnerami biznesowymi:
• jak skutecznie prowadzić negocjacje i jednocześnie chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?
• skuteczne sposoby określania kar umownych za naruszenie obowiązku poufności,
• skuteczne egzekwowanie obowiązków umownych w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa.

6. Odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa:
• prawne, ekonomiczne i organizacyjne koszty naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
• wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika – sposób postępowania,
• odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – aspekty praktyczne,
• odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – aspekty praktyczne.

7. Klauzule umowne w praktyce:
• jak powinien wyglądać katalog informacji poufnych w umowie?
• przykłady klauzul umownych w umowie o zachowaniu poufności,
• przykłady klauzul umownych w umowie o zakazie konkurencji,
• jak zidentyfikować potencjalne ryzyka w klauzulach umownych?

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii Biznesu MDDP w formie elektronicznej lub innej, bez zgody, autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: jednej osoby 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 45, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl; anna.niedziolka@akademiamddp.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

11 06 2019 - 12 06 2019 - Wrocław
13 06 2019 - 14 06 2019 - Warszawa
24 06 2019 - 25 06 2019 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję