Szkolenie wyjazdowe Menedżer jako skuteczny lider zespołu

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie wyjazdowe Menedżer jako skuteczny lider zespołu

21 11 2018 - 23 11 2018 - Zakopane

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Doskonalenie się w pełnieniu roli lidera w zespole – na różnych szczeblach kierowania i zarządzania. Podczas zajęć Uczestnicy skonfrontują własne doświadczenia z najnowszą wiedzą i trendami w obszarze zarządzania i osiągania porozumienia z podległym zespołem. Menedżerowie rozwiną umiejętności wyrażania swoich myśli, sztuki i zasad prowadzenia rozmów z podwładnymi. Nabędą umiejętności analizowania mowy ciała i jej znaczenia w kontaktach z innymi pracownikami. Poznają różne style komunikacji oraz nauczą się odpowiednio współpracować z każdym z nich. Istotnym celem szkolenia będzie również rozwijanie i doskonalenie umiejętności, predyspozycji oraz inteligencji emocjonalnej menedżerów w osiąganiu przez nich sukcesów oraz sukcesów i rozwoju podległych pracowników w realizowanych zadaniach i celach firmy. Uczestnicy rozwiną umiejętności motywowania siebie i innych do osiągania najlepszych rezultatów, nieustannej poprawy jakości pracy, wzmocnią umiejętności postawy asertywnej oraz nauczą się odpowiedniego zastosowania technik perswazyjnych w kontakcie z innymi. 

Korzyści dla Uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik:
– świadomie rozwinie własny styl liderski,
– pozna innowacyjne i skuteczne metody budowania zespołu,
– rozwinie umiejętności komunikowania się i dopasuje styl porozumienia się i przewodzenia do danej sytuacji i rozmówcy
– pozna konstruktywne sposoby przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych
– przećwiczy narzędzia niezbędne do budowania motywacji, automotywacji, zarządzania celami, stresem oraz własnymi emocjami,
– nabędzie umiejętności przekazywania informacji zwrotnych w sposób motywujący – konstruktywny feedback,
– pozna i przećwiczy zasady komunikacji asertywnej i będzie potrafił skutecznie radzić sobie z krytyką i odmową,
– zwiększy poczucie odpowiedzialności u podwładnych i będzie wiedział, co zrobić, by zespół był zaangażowany i chętniej podejmował wyzwania,
– pozna skuteczne sposoby automotywacji oraz metody podnoszenia własnej efektywności w działaniu. 

Metodyka szkolenia

Ćwiczenia indywidualne i zespołowe, narzędzia rozwoju zarządzania, kwestionariusze psychologiczne, studium przypadku, dyskusje moderowane, projekcja fragmentów filmu. Warsztaty mają charakter interaktywny, są to przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, analiza typowych i specyficznych sytuacji zaczerpniętych z doświadczeń Uczestników. W pracy z grupą obowiązuje zasada: „Nie mówmy o tym – zróbmy to”. Metody, które dają możliwość opanowania nowych umiejętności, zachowań, nawyków w łatwy i skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji, wyzwalającej ciekawość i poczucie komfortu. 

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy, kierownicy i menedżerowie wyższego i średniego szczebla zarządzania, którzy chcą podnieść swoją efektywność menedżerską.

Program szkolenia

1. Elastyczny menedżer – czyli jak skutecznie zarządzać różnymi typami osobowości pracowników?:
• Rodzaje stylów komunikacji, postawy: bierna, uległa, manipulacyjna i asertywna oraz ich znaczenie dla jakości relacji, wyników i budowania siły zespołu
• Dlaczego ludzie zachowują się: biernie, asertywnie i manipulacyjnie
• Skutki i konsekwencje 3 postaw w relacjach i budowania zespołu przez menedżera oraz w otwartości na zmiany i nowe wyzwania w Firmie i dla zespołu
• Typologia PEKA – różne typy osobowości pracowników

2. Asertywność i jej znaczenie w pracy menedżera oraz w relacjach pracownik-menedżer:
• Asertywna odmowa- czyli jak umieć mówić „nie”
• Zdania pro asertywne i nieasertywne „muszę”, „powinienem”, „nie wolno mi”, „pod warunkiem” „samokaranie” oraz ich wpływ na samoocenę pracownika i przełożonego
• Jak budować własną asertywność? – Zasady, techniki i punkty odniesienia
• Zasada dostrojenia i prowadzenia oraz najważniejsze elementy mowy ciała: proksemika (dystans fizyczny)
– kontakt wzrokowy – dlaczego jest tak ważny, jak go interpretować
– gesty i postawy – dłonie, kciuki, ramiona, dotykanie twarzy, gesty nóg i ich odbiór prze rozmówcę
– wygląd zewnętrzny – a budowanie wiarygodności, szacunku i zasady dobrej autoprezentacji menedżera w relacjach z pracownikami
– tonacja głosu i jego wpływ na jakość i odbiór rozmowy przez pracownika: w wykonywanych obowiązkach i podczas oceny zadań i obowiązków przez menedżerów.

3. Motywowanie podstawowym narzędziem pracy menedżera. Coaching czy czołging:
• Sprawdzone metody motywacji poza finansowej: atmosfera pracy, przynależność do elity, delegowanie zadań, zarządzanie przez cele, zarządzanie przez wyjątki, zarządzanie przez odpowiedzialność, motywowanie przez przykład
• Sposoby motywowania pracowników
• Coaching menedżerski jako sposób na zmotywowanie zespołu.
• Główne motywatory w pracy i demotywatory w osiąganiu zamierzonych celów pracowników
• Zarządzanie i motywacja dostosowana do typu osobowości poszczególnych pracowników

4. Techniki perswazji a efektywne wprowadzanie zmian – nie manipulacja a wywieranie wpływu:
• Czynniki wpływające na zmiany
• Typowe reakcje na zmiany
• Dlaczego warto? – Jakie korzyści wynikają ze zmian
• Przyczyny niepowodzeń we wprowadzaniu zmian 1 h
• Techniki wywierania wpływu wg. Cialdiniego

5. Prowadzenie rozmów z pracownikami – konstruktywne przekazywanie informacji zwrotnych:
• Zasady udzielania informacji zwrotnych
• Sposoby radzenia sobie z obiekcjami pracowników
• Obieg informacji a jakość i relacje z pracownikami oraz ich wpływ na wykonywane zadania
• Bariery, problemy, niejasności, nieporozumienia, nieprawidłowy obieg informacji, brak wsparcia, niejasność procedur, nieczytelność zadań, itp. – analiza głównych czynników i sposobów ich przezwyciężania?

6. Ocenianie pracowników – coachingowe metody:
• Prowadzenie rozmów oceniających /kryteria oceny/
• Omawianie bieżących osiągnięć i stopnia realizacji założonych celów przez pracowników.
• Wspólne wyznaczanie celów, planów na przyszłość
• Zasada „SMART” w wyznaczaniu celów i zasada „GROW”- jej praktyczne zastosowanie w zarządzaniu zespołem, pracownikami i efektywności pracy własnej
• Typowe błędy popełniane w trakcie oceny pracy przez menedżera
• Coaching w procesie budowania relacji z pracownikiem podczas oceny zadań i wykonanych obowiązków- podstawowe zasady i elementy pracy menedżera w relacji z pracownikiem i jego rozwoju

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2490 zł + 23% VAT
Uwaga
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w 2 dniach zajęć,
• autorskie materiały szkoleniowe,
• pełne wyżywienie,
• przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych,
• zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 200 zł + 23% VAT (za cały pobyt),
• atrakcje poszkoleniowe:
– możliwość korzystania z Centrum SPA & Welness na terenie hotelu (basen, 2 wanny jacuzii,
– 3 sauny: sucha, śródziemnomorska, łaźnia parowa) oraz strefa relaksu,
• biesiada regionalna w Karczmie przy Młynie z muzyką góralską,– certyfikat ukończenia szkolenia,

• ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Miejsce zajęć:

 

Nosalowy Dwór Resort & SPA Grand****
ul. Balzera 21 D
34-500 Zakopane

Szczegółowe informacje:
Anna Niedziółka, Agata Boniakowska
tel. (22) 208 28 36, 208 28 45
fax (22) 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.plagata.boniakowska@akademiamddp.pl

Terminy

21 11 2018 - 23 11 2018 - Zakopane

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję