Szkolenie Wyjazdowe HR BUSINESS PARTNER – moda czy konieczność ?

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie Wyjazdowe HR BUSINESS PARTNER – moda czy konieczność ?

27 11 2019 - 29 11 2019 - Karpacz

Kategoria: ,
Adresaci szkolenia

Menedżerowie i specjaliści działów HR, kadra zarządzająca zespołami, osoby pracujące lub planujące pracować na stanowisku HR Business Partnera.

Adresaci szkolenia

Rozwój kompetencji HR w organizacji, poprzez przygotowanie Uczestników do procesu planowania, organizowania i prowadzenia procesów HR oraz udoskonalenie umiejętności w tym zakresie. Poznanie roli, kompetencji i „innowacyjnego podejścia” do struktury HR Bussines Partnera w organizacjach. Wspólne wypracowanie korzyści działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takich jak zarządzanie talentami, dobór kadr, działania rozwojowe, programy szkoleniowe oraz budowanie relacji współpracy.
Celem szczegółowym szkolenia jest:
• zdefiniowanie roli HR BP we współczesnym biznesie,
•  określenie doświadczeń, wiedzy i kompetencji do skutecznej realizacji procesów HR przez HRBP,
•  zdefiniowanie oczekiwań biznesu w stosunku do HR,
•  dostosowanie metod, form i środków do realizacji określonych celów w organizacji
•  opracowanie scenariusza umożliwiającego wsparcie dla określania w sposób jasny i klarowny konkretne, mierzalne i rozwijające cele rozwojowe dla pracowników,
•  poznanie zasad wsparcia menadżerów w budowaniu i zarządzaniu zespołami,
•  poznanie zasad i mechanizmów rozwiązywania konfliktów,
•  wypracowanie metod przeciwdziałania mechanizmom utrudniających budowanie relacji i zaufania wśród pracowników,
ćwiczenie scenariuszy przeprowadzania rozmów z tzw. trudnym pracownikiem.

Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Praktyczna część odnosi się do bogatego doświadczenia trenera i materiału wniesionego przez grupę.
Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane:
• ćwiczenia praktyczne (indywidualne i zespołowe),
• kwestionariusze i testy zachowań,
• gry symulacyjne i dyskusje moderowane, scenki,

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili i znali:
• scharakteryzować role HR w korelacji z trendami światowymi oraz zdefiniować działania stojące przed organizacją w tym zakresie,
• przeciwdziałać mechanizmom psychologicznym, utrudniającym budowanie relacji i współpracy,
• stworzyć schemat i przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem,
• zasady wsparcia menadżerów w budowaniu i zarządzaniu zespołami
• mechanizmy i techniki zarządzania konfliktem.

Program szkolenia

1. Rola HR BP partnera we współpracy z biznesem:
• zmiana roli zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym biznesie,
• model generyczny funkcji HR jako innowacyjne podejście do struktury HR,
• HR BP vs procesy HR, stosowane narzędzia i ich rola,
• model wielozadaniowy Dave’a Ulricha w perspektywie kompetencji wymagane przez bussines od HR BP
• postawa pro kliencka i sposoby budowania relacji i zaufania,
• trendy HR BP na świecie.

2. Procesy HR oraz użyteczne narzędzia w pracy HR BP:
• analiza pracy i planowanie kadr,
• dobór kadr – elementy składowe,
• adaptacja nowych pracowników,
• ocena pracownicza,
• narzędzia zarządzania rozwojem pracowników,
• elementy składowe systemów motywacyjnych,
• exit interview.

3. HR BP jako skuteczny i profesjonalny partner w procesie tworzenia i działania skutecznych/efektywnych zespołów:
• budowanie atmosfery wspólnej pracy zespołowej nastawionej na klienta,
• fazy rozwoju zespołu – Jak zbudować efektywny zespół?
• wspólna wizja i cele – koncentracja na wizji menagera i wartości organizacji, jednostki,
• role w zespole  teoria ról pełnionych w zespole zgodnie z założeniami M. Belbina,
• zasady efektywnego funkcjonowania zespołu, 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg P. Lencioniego,
• czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole, sposoby budowania zaangażowania pracowników,
• zasady współpracy w zespole – co robić z barierami pracy zespołowej, wypracowanie norm grupowych i zbudowanie karty zasad współpracy w zespole,
• konflikt – przyczyny powstawania konfliktów – koło konfliktów,
• sposoby diagnozowania typów sytuacji konfliktowych,
• strategie i metody rozwiązywania konfliktów.

4. HR BP jako skuteczny partner w procesie zarządzania:
• kultura organizacyjna a zasady współpracy w organizacji,
• zarządzanie wg Griffina  planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola,
• funkcjonowanie menedżerów o różnych stylach i pracowników o różnych poziomach dojrzałości,
• komunikacja w zarządzaniu ludźmi,
• rozmowy menedżerskie, które motywują i rozwijają kompetencje,
• zasady motywującej komunikacji w rozwijaniu pracowników – jak zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich?
• trudne sytuacje kierownicze i sposoby postępowania,
• formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych,
• stosowania skutecznych technik radzenia sobie z emocjami i napięciem własnym i zespołu w sytuacjach trudnych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2290 zł + 23% VAT

Uwaga
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w 2 dniach zajęć,
• autorskie materiały szkoleniowe,
• pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 27.11.2019 do obiadu w dniu 29.11.2019,
• przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 15.00 /27.11.2019 do godz. 12.00 w dniu 29.11.2019 (2 noclegi),
• zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 300 zł + 23% VAT (za cały pobyt),
• wstęp do Parku Wodnego TROPIKANA (8:00-21:00)
• biesiadę przy regionalnej muzyce góralskiej,
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Godziny zajęć:
• czwartek 10:00-16:00 i
• piątek 9:00-15.00

Miejsce zajęć:

ul. Karkonoska 14
58-540 Karpacz

Informacje: 

Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/45, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiammdp.pl; anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Terminy

27 11 2019 - 29 11 2019 - Karpacz

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję