Szkolenie online Zarządzanie zespołem w warunkach pracy zdalnej – warsztaty dla kadry menedżerskiej

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Zarządzanie zespołem w warunkach pracy zdalnej – warsztaty dla kadry menedżerskiej

17 12 2020 - 18 12 2020 - Online
25 01 2021 - 26 01 2021 - Online
18 02 2021 - 19 02 2021 - Online
18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online

Kategoria: ,

Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników w warunkach pracy zdalnej  – warsztaty dla kadry menedżerskiejUczestnicy szkolenia otrzymają książkę autora programu szkolenia, co może stanowić dodatkowe poszerzenie wiedzy nt. zarządzania zespołem i jego motywacji.

Opis książki:
Masz ją, ale nie wykorzystujesz. To osobowość. Nie masz jej, ale możesz mieć, a wtedy osobowość zacznie pracować dla Ciebie.
Poradnik z przykładami i humorem. GENIALNE ilustracje HENRYKA SAWKI.
Książka polecana:
ZARZĄDZAJĄCYM – JAK docierać do ludzi indywidualnie i wykorzystać w pełni potencjał swojego zespołu
KAŻDEMU – JAK ułatwić sobie i innym życie oraz wykorzystać w pełni własny potencjał

Adresaci szkolenia

Menedżerowie zarządzający pracownikami, liderzy pragnący pobudzić zasoby motywacji i zaangażowanie zespołu oraz pragnący wprowadzić nowoczesne praktyki w kulturze organizacyjnej. Menedżerowie dążący do zwiększenia efektywności swojego zespołu przez lepsze wykorzystanie indywidualnego potencjału i wzmocnienie relacji z pracownikami.

Cel szkolenia

Rozwój umiejętności menedżerów w zakresie osiągania porozumienia z podległym zespołem, wpływania na pracę tego zespołu, motywowania go i budowania zaangażowania poszczególnych jego członków.

Do początku 2020 roku praca w zespołach rozproszonych i wirtualnych była egzotyczną wizją bliżej nieokreślonej przyszłości. Tylko 1/3 wszystkich pracowników na świecie pracowała w takich zespołach (wg. Focus Money) głównie ze względu na specyfikę branży (zespoły IT), projekty międzynarodowe czy po prostu ze względu na oszczędności. Jednak covid w ciągu zaledwie paru tygodni przeorganizował zawodową rzeczywistość. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe, stało się codziennością większości firm.
Pandemia sprawiła, że organizacje zainteresowały się rozwijaniem efektywnej pracy zdalnej, a wszelkie webinaria i posty prezentujące narzędzia do komunikacji online biją rekordy popularności. Jednak praca w zespołach rozproszonych to coś więcej niż tylko praca z domu….

Zarządzanie zespołem na odległość niesie za sobą wiele wyzwań, jeśli chodzi o komunikację, dbanie o relacje w zespole, motywowanie pracowników w tym trudnym czasie, realizację zadań i ich egzekwowanie.

Menadżerowie po szkoleniu powinni mieć wiedzę, umiejętności jak być liderem, coachem / mentorem dla swoich pracowników, jak ich wspierać w stosowaniu właściwych postaw i podejmowanych działań w warunkach pracy zdalnej.

Podczas szkolenia Uczestnicy
Nabędą i udoskonalą swoje umiejętności skutecznego zarządzania zespołem rozproszonym/zdalnym.

Uczestnicy będą potrafili:
• wybrać odpowiednią dla sytuacji zespołu strategię planowania i organizacji pracy,
• zarządzać stylem dopasowanym do specyfiki sytuacji,
• stosować zasady efektywnej pracy zdalnej,
• dbać o relacje i efektywną komunikację w zespole przy użyciu narzędzi pracy zdalnej,
• dostosować zakres i poziom delegowania zadań do możliwości i sytuacji poszczególnych pracowników,
• motywować swój zespół przez dostępne narzędzia online,
• wspierać i pracować na emocjach związanych z trudną sytuacją,
• realizować powierzone mu zadania i cele.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w charakterze warsztatów online, opierających się na interakcji z Uczestnikami oraz pracy na procesach w praktycznym, biznesowym ujęciu. Jest skoncentrowane na przekazaniu i przećwiczeniu konkretnych narzędzi motywowania i przeprowadzania przez zmiany pracowników, z uwzględnieniem typów osobowości i specyfiki kultury pracy zdalnej . Interaktywność warsztatów jest dopasowana do dostępnych narzędzi jakie daje formuła on-line. To przede wszystkim dyskusja ale i ćwiczenia praktyczne, analiza typowych i specyficznych sytuacji zaczerpniętych z doświadczeń uczestników. W pracy z grupą obowiązuje zasada: „Nie mówmy o tym – zróbmy to”.

Program szkolenia

1. Zarządzaniem zespołem zdalnym – kultura i zasady pracy:
• Jakie są wyzwania, bariery oraz ograniczenia w zarządzaniu zespołem zdalnym i jak sobie z nimi radzić – umiejętności menadżerskie ”na czasie”.
• Jak zmieniła się rola lidera. Różnice w zarządzaniu.
• Odpowiedzialność menedżera za realizację zadań w obecnej sytuacji.
• Czego oczekują pracownicy (aktualne badania z rynku pracy w Polsce).
• Czego ja mogę oczekiwać i w jakiej formie mam to egzekwować.
• Wprowadzenie zasad obowiązujących zespół w trakcie wspólnej pracy zdalnej, pracy w trybie home office.
• Jakie zachowania powinniśmy zacząć akceptować i rozumieć.
• Jak reagować na „wpadki”.

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Wie, czego oczekiwać i jak egzekwować.
• Potrafi wypracować zasady pracy w nowej sytuacji.
• Potrafi egzekwować rezultaty pracy zespołu.
• Pracuje na obszarach jakie mają wpływ na skuteczność zespołu zdalnego.

2. Komunikacja w zespole zdalnym służąca realizacji zadań , a nie kontroli:
• Dostępne narzędzia – on-line, telefon, sms, mail.
• Otwartość na ludzi – budowanie atmosfery i podtrzymywanie relacji w zespole zdalnym.
• Precyzja komunikatów – definicja, sprawdzanie zrozumienia, przy ograniczonym kontakcie.
• Regularność i częstotliwość kontaktów.
• Co robić gdy:
– Potrzebuje „na już”
– Pracownik nie kontaktuje się
– Brak dostępności mojej czy pracownika w danej chwili
• INTENCJE komunikatu – jak pisać, mówić by uniknąć nieporozumień.
• Określanie ram czasowych kontaktów dla zespołu oraz poszczególnych członków zespołu – jasne definiowanie oczekiwań.

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Wie jak skutecznie się komunikować ze swoim zespołem.
• Potrafi przekazywać informację w sposób jasny i dostosowany do narzędzi pracy zdalnej.
• Potrafi stworzyć plan pracy zespołu.
• Potrafi „otworzyć” zespół na szczerą wymianę zdań.

3. Budowanie automotywacji i jej wpływ na pracę zespołu zdalnego – doskonalenie się oraz zwiększanie własnej efektywności:
• O co warto dbać w warunkach pracy zdalnej.
• Świadomość własnych możliwości i ograniczeń w motywowaniu INNYCH.
• Indywidualna motywacja pracownika.
• Jakie pracownik ma obecnie POTRZEBY i na czym mu ZALEŻY.
• Motywowanie siebie i innych do działania – BY CHCIAŁO NAM SĘ CHCIEĆ.
• Zmiana nastawienia kluczem do podejmowania działań.
• Przekonania: motywujące i ograniczające-analiza ich wpływu na prace menedżera oraz jego rozwój.
• Główne motywatory i demotywatory w osiąganiu zamierzonych celów pracowników.
• Skuteczne zasady i metody motywacji pozafinansowej: atmosfera pracy, przynależność do elity, delegowanie zadań, zarządzanie przez cele, zarządzanie przez wyjątki, zarządzanie przez odpowiedzialność, motywowanie przez przykład.

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Wie jak się skutecznie motywować swój zespół
• Potrafi dopasować komunikację do indywidualnych potrzeb pracownika
• Potrafi wpływać na nastawienie i przekonania
• Wie jak wzbudzić automotywację indywidualną w pracowniku

4. Wsparcie pracowników w realizacji zadań i celów. Jak w obecnych warunkach wyznaczać i realizować zadania i założone cele:
• Kryteria poprawnie określonego celu.
• Ustalanie PRIORYTETÓW i podejmowanie DECYZJI w trudnej sytuacji.
• Techniki pobudzanie aktywności i chęci do podejmowania działań.
• Budowanie świadomości odpowiedzialności za realizację zadań mimo trudnej sytuacji.
• Organizacja pracy swojej i pracownika – narzędzia wspierające realizację zadań w pracy zdalnej.
• Forma w jakiej możemy egzekwować zadnia .
• ROZUMIEM, czy to znaczy, że AKCEPTUJĘ? (Technika Innej Perspektywy).
• Metody radzenia sobie z wymówkami dotyczącymi realizacji celów (Technika GROW).
• Chwal, DOCENAJ, dziękuj.
• Zarządzanie ZMIANĄ.
• Przewiduj co się może wydarzyć – plan w przypadku kwarantanny itp.

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Potrafi rozpoznać przyczyny braku zaangażowania i znajduje ich rozwiązanie.
• Wie, jak właściwie wyznaczyć cele w sposób pozwalający na ich realizację.
• Zastosuje techniki sprzyjające realizacji celów.
• Potrafi stworzyć PLAN motywacji dopasowany do członków zespołu.
• Potrafi zarządzać ZMIANĄ.

5. Kim są moi pracownicy? Sztuka dopasowania indywidualnego do pracownika:
• Typologia osobowości – umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów osobowości pracowników: rodzaje stylów komunikacji oraz ich znaczenie, dla jakości relacji, wyników i budowania siły zespołu.
• Jak wpływać na podejmowanie decyzji?
• Wykorzystanie różnorodności w skutecznej realizacji zadań.
• Motywacja a osobowość.

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Potrafi rozpoznać typ osobowości.
• Wie jak wykorzystać indywidualny potencjał członków zespołu.

6. Negatywne emocje i ich wpływ na pracę zespołu. Redukowanie napięcia w zespole:
• Negatywne emocje towarzyszące pracownikom – jak się mam odnaleźć?
• Komunikacja oparta na poczuciu bezpieczeństwa i dbałości o pracownika.
• Wsparcie pracownika w ciężkich chwilach – co ja mogę jako przełożony?
• Błędy myślowe, czyli jak głowa nas oszukuje podczas stresu.
• Potrzeba budowania poczucia pewności siebie.
• Przyczyny negatywnych emocji w zespole i sposoby radzenia sobie z nimi.
• Technika „łapania negatywnych myśli”.

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Potrafi rozpoznać przyczynę negatywnych emocji i wie jak sobie z nimi poradzić.
• Potrafi zredukować stres i niepokój.
• Potrafi „zbudować” pracownika skupionego na realizacji zadań.
• Potrafi zbudować w zespole poczucie bezpieczeństwa.

7. Zadania zwiększające umiejętności wdrożenia narzędzi w codzienną pracę:
• Wypracowanie wdrożeń działań, by zagwarantować sobie ich efektywność

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1190 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 15:30
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą.

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 26, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl; anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte do 15% TANIEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

17 12 2020 - 18 12 2020 - Online
25 01 2021 - 26 01 2021 - Online
18 02 2021 - 19 02 2021 - Online
18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję