Szkolenie online Zarządzanie szkoleniami kluczowym aspektem rozwoju organizacji

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Zarządzanie szkoleniami kluczowym aspektem rozwoju organizacji

15 06 2020 - 16 06 2020 - Online
27 07 2020 - 28 07 2020 - Online

Kategoria: , ,
Adresaci szkolenia

Menedżerowie i specjaliści działów HR, działy rozwojowe i działy szkoleń, osoby które w codziennej pracy odpowiadają za decyzje związane z wyborem formy realizacji projektów rozwojowych lub szkoleniowych. Szkolenie jest również niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami wiodących polskich i międzynarodowych organizacji, nawiązywania znajomości oraz poznania narzędzi wspierających procesy szkoleniowo-doradcze i wymiany doświadczeń na temat ich efektywności w codziennej praktyce zawodowej.

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego planowania działań rozwojowych w organizacji i budowania środowiska organizacji uczącej. Warsztatowe przepracowanie zasad i sposobów tworzenia projektów szkoleniowych zgodnych z celami i potrzebami organizacji i pracowników, tak aby firma inwestując czas i pieniądze w działania rozwojowe, uzyskała „wartość dodaną”.

Po szkoleniu Uczestnicy nabędą umiejętności:
• w zakresie badania potrzeb szkoleniowych (metody i środki),
• przygotowywania koncepcji szkoleń, metodyki szkoleń (m. in. pod kątem efektywności procesu dydaktycznego),
• dostosowania metod, form i środków do realizacji określonych celów,
• tworzenia kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych,
• tworzenia kwestionariusza do wywiadu indywidualnego i grupowego,
•dokonywania wyboru i zastosowania mierników i narzędzi pomiaru efektywności szkoleń,
• zdefiniowania i przeanalizowania ewaluacji szkoleń.

Metodyka szkolenia

Szkolenie online, przy wykorzystaniu technik interaktywnych, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Każdy uczestnik otrzyma materiały dzięki którym będzie możliwe wykorzystanie podczas warsztatowej pracy online symulacji, case study, testów, mini-wykładu. Zajęcia w warstwie praktycznej oparte są o doświadczenia własne podczas pracy konsultanta w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

Program szkolenia

1. Modele zarządzania szkoleniami w perspektywie wzrostu efektywności organizacji:
• strategia ogólna a strategia personalna,
• powiązanie celów biznesowych z celami programów rozwojowych – metoda 8 kroków,
• procesy zarządzania rozwojem, karierą i talentami w organizacji.

2. Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych – w perspektywie poszukiwania kluczowych obszarów rozwoju wspierających cele biznesowe firmy:
• warunki efektywnego uczenia się dorosłych,
• diagnoza oczekiwań pracowników a zarządzanie zaangażowaniem,
• identyfikacja potrzeb szkoleniowych: model HPI, model IPS,
• metody diagnozy potrzeb rozwojowych:
– system ocen okresowych,
– oceny typu 360,
– rozmowy o rozwoju oraz wywiad kompetencyjny,
– wybrane metody diagnozowania luk kompetencyjnych – od próbek zadań, poprzez testy kompetencyjne i psychologiczne do AC/DC,
• błędy popełniane w procesie analizy potrzeb szkoleniowych i metody radzenia sobie z nimi.

3. Planowanie działań rozwojowych:
• formułowanie celu działań rozwojowych na podstawie modelu SEB,
• rodzaje działań rozwojowych i jak je wybierać:
– szkolenia wewnętrzne a zewnętrzne,
– szkolenia na stanowisku a szkolenia poza stanowiskiem pracy,
• zasady i „dobre praktyki” tworzenia procesu rozwojowego w organizacji,
• grzechy organizacji w zakresie przygotowywania działań rozwojowych.

4. Realizacja projektów rozwojowych:
• delegowanie zadań i odpowiedzialności w zarządzaniu szkoleniami w organizacji,
• nadzorowanie przebiegu szkolenia,
• raport po szkoleniu co powinien zawierać i jak z niego korzystać,
• wsparcie procesu transferu wiedzy wewnątrz organizacji.

5. Ocena i ewaluacja szkoleń – analiza rentowności i efektywności szkoleń w perspektywie celów biznesowych organizacji:
• perspektywa czasowa w ocenie projektów rozwojowych,
• model Kirkpatrick’a a model Phillipsa,
• ewaluacja celu działań rozwojowych na podstawie modelu SEB,
• korzyści ewaluacji dla organizacji.

6. Procedury szkoleniowe w praktyce:
• procedura budżetowania szkoleń,
• procedura tworzenia wewnątrz organizacyjnych zespołów trenerskich,
• procedowanie wdrożenia zarządzania rozwojem organizacji.

Informacje organizacyjne

PROMOCJA NA SZKOLENIA W TERMINIE CZERWCOWYM!
Koszt uczestnictwa: 990 zł + 23% VAT 792 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 14:00

Harmonogram szkolenia:

→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF,

09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → wykład cz. II
14:00 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. 22 208 28 36, 208 28 26 fax 22 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl; anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte do 30% TANIEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

15 06 2020 - 16 06 2020 - Online
27 07 2020 - 28 07 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję