Szkolenie online Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom nagannym? – aspekty prawne i psychologiczne

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom nagannym? – aspekty prawne i psychologiczne

20 04 2020 - 21 04 2020 - Online
11 05 2020 - 12 05 2020 - Online

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Dostarczenie Uczestnikom wsparcia w rozwiązywaniu problemów dotyczących mobbingu, dyskryminacji i innych patologicznych zjawisk w organizacji.

Celem szczegółowym szkolenia jest:
• nabycie wiedzy z zakresu zjawiska mobbingu i dyskrymincji
• nabycie umiejętności odróżniania konfliktu od mobbingu
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji fałszywego oskarżenia o mobbing,
• przedstawienie skutecznych sposobów reagowania na zachowania niepożądane, dyskryminację i mobbing,
• omówienie najważniejszych przepisów prawa w zakresie dyskryminacji, mobbingu i ochrony dóbr osobistych w miejscu pracy,
• wskazanie, jakie wewnętrzne procedury należy wdrożyć w organizacji, aby skutecznie i realnie wypełnić ustawowy obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• właściwie zidentyfikować zachowania niepożądane, dyskryminację i mobbing oraz reagować i udzielać pracownikom adekwatnego wsparcia w tym zakresie,
• rozróżnić jakie zachowania są niedopuszczalne w miejscu pracy,
• poznać właściwe działania w zakresie ustawowego obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.

Program

1. Znaczenie mobbingu i innych niepożądanych zjawisk w organizacji:
• definicja mobbingu,
• inne zjawiska naganne w organizacji: dyskryminacja, molestowanie, molestowanie seksualne i inne.

2. Źródła dyskryminacji, mobbingu i innych zachowań:
• jak zachowujemy się w miejscu pracy?
• znaczenie konfliktu i stresu,
• rozwiązywanie konfliktów jako metoda zapobiegania dyskryminacji i mobbingowi.

3. Definicje i źródła ochrony prawnej przed dyskryminacją, mobbingiem i innymi zachowaniami niepożądanymi:
• zakaz mobbingu w świetle kodeksu pracy,
• ustawowy obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy,
• odpowiedzialność pracodawcy, pracowników, działu personalnego.

4. Obowiązki pracowników, przełożonych, działów personalnych i pracodawcy:
• jakich zachowań unikać ?– perspektywa pracownika i przełożonego,
• kiedy i jak właściwie i skutecznie reagować na dyskryminację i mobbing?
• sytuacje, w których padają niesłuszne oskarżenia o mobbing – jak sobie z nimi radzić?
• wyznaczanie zadań, rozliczanie z zadań, dyscyplinowanie – jak uniknąć nieświadomych zachowań mobbingowych?

5. Ofiary i sprawcy mobbingu:
• osobowość ofiar mobbingu,
• fałszywe ofiary mobbingu – jak je właściwie identyfikować?
• cechy mobbera i analiza działań przez niego stosowanych.

6. Sposoby przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi:
• rodzaje narzędzi przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi (polityki przeciwdziałania, dyskryminacji i mobbingowi, procedury składania skarg/zgłoszeń, wewnętrzne komisje wyjaśniające, osoby zaufania),
• czy wewnętrzne procedury ograniczają odpowiedzialność pracodawcy za dyskryminację i mobbing?
• ochrona przed dyskryminacją i mobbingiem jako element strategii employer branding.

Informacje organizacyjne

PROMOCJA NA SZKOLENIA W TERMINIE KWIETNIOWYM!

Koszt uczestnictwa: 890 zł + 23% VAT 623 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:15

Harmonogram szkolenia:

→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF,
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → warsztat cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → warsztat cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → warsztat cz. III
15:15 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. 22 208 28 36, 208 28 26 fax 22 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl; anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Terminy

20 04 2020 - 21 04 2020 - Online
11 05 2020 - 12 05 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję