Praktyczne tworzenie efektywnych systemów  ocen pracowniczych na rynku pokoleń x y z

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Praktyczne tworzenie efektywnych systemów ocen pracowniczych na rynku pokoleń x y z

05 11 2020 - 06 11 2020 - Kraków

Kategoria:

Adresaci szkolenia

Specjaliści i menedżerowie działów personalnych, odpowiedzialni za modernizację lub wdrożenie SOOP w organizacji.

Cel szkolenia

Praca warsztatowa w obszarze tworzenia i wdrożenia systemu ocen okresowych w organizacji, które uwzględniają potrzeby obecnie funkcjonujących na rynku generacji, tj. Baby Boomers, X, Y oraz Z. Przygotowanie Uczestników do procesu planowania, organizowania, prowadzenia ocen pracowniczych lub udoskonalenie umiejętności w tym zakresie z wykorzystaniem nowych trendów dedykowanych dla SOOP. Wspólne wypracowanie korzyści ocen okresowych, elementów składowych systemu w tym przygotowanie scenariusza, jak wdrożyć SOOP, jak wykorzystywać rozmowę oceniającą do rozwoju pracowników, jak w sposób motywujący ją przeprowadzić, jak zaangażować pracownika w proces, jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie rozmów oceniających.

Celem szczegółowym szkolenia jest:
• poznanie elementów składowych systemu ocen okresowych i przećwiczenie umiejętności tworzenia narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia motywującej rozmowy oceniającej w organizacji, z uwzględnieniem nowoczesnych trendów rynkowych,
• opracowanie scenariusza umożliwiającego określanie w sposób jasny i klarowny konkretne, mierzalne i rozwijające cele na przyszłość z pracownikiem,
• wypracowanie modelu wdrożenia systemu ocen okresowych do organizacji w tym harmonogram kompanii informacyjnej,
• wypracowanie metod przeciwdziałania mechanizmom wewnętrznym, tj. stres, utrudniającym obiektywną ocenę pracownika dedykowanych dla osób z pokolenia Baby Boomers, X, Y oraz Z,
• ćwiczenie metod przeprowadzenia rozmowy oceniającej z tzw. trudnym pracownikiem.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

• scharakteryzować cele i korzyści z funkcjonowania ocen pracowniczych w organizacji,
• zbudować arkusze oceny okresowej dedykowane dla różnych grup stanowisk,
• ustalać z pracownikiem konkretne, mierzalne i rozwijające cele na przyszłość oraz konstruktywnie przekazywać informacje zwrotne,
• zdiagnozować poprawność macierzy kompetencyjnych i map kompetencji w korelacji z działaniami w organizacji,
• opracować schemat wdrożenia SOOP w organizacji wraz ze scenariuszem kompanii informacyjnej,
• nadawać rozmowie oceniającej odpowiednią strukturę i prowadzić ją w sposób motywujący pracownika do efektywniejszej pracy,
• przeciwdziałać mechanizmom psychologicznym utrudniającym obiektywną ocenę pracownika.

Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane: studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i grupowe, kwestionariusze i testy zachowań, odgrywanie scenek/ról, dyskusje. Zajęcia w warstwie praktycznej oparte są o doświadczenia własne Uczestników i trenera podczas pracy konsultanta w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

Program szkolenia

1. System ocen pracowniczych – szeroka perspektywa:
• Czym jest system ocen oraz po co organizacje wdrażają to rozwiązanie?
• Co należy uwzględnić decydując się na wdrożenie systemu ocen w organizacji ?
• Trendy rynkowe w ocenie pracowników
• Elementy kluczowe dla nowoczesnego systemu ocen okresowych
• Szanse i zagrożenia dla systemu ocen we własnej organizacji – analiza czynników
• Dlaczego systemy ocen „giną”? Co decyduje o ich przetrwaniu?
• Stosowane w organizacjach alternatywne rozwiązania „Jeżeli nie system ocen – to co w zamian?” – studium przypadku.

2. System ocen – założenia merytoryczne dla konstruowania rozwiązania:
• Główne cele oceny pracowników– identyfikacja organizacji, komórki organizacyjnej.
• Uniwersalne systemy ocen czy dedykowane do konkretnych grup stanowisk – zalety i ograniczenia
• Korzyści z wdrożenia systemu ocen okresowych dla poszczególnych grup odbiorców (decydenci w organizacji, kierownicy, pracownicy)
• Metody oceniania – szanse i zagrożenia dla organizacji i uczestników SOOP

3. Kryteria w ocenie pracowniczej:
• Wybór kryteriów ocen – efektywnościowe, kompetencyjne celem wdrażania efektywnych rozwiązań i zaspokajania potrzeb organizacji, określonych grup stanowisk i pracownika.
• Kryteria efektywnościowe- kiedy warto włączyć kryteria efektywnościowe do oceny pracowniczej i jak to zrobić
• Kryteria kompetencyjne – kiedy warto włączyć kryteria kompetencyjne do oceny pracowniczej i jak to zrobić
• Kryteria kompetencyjne a rozwój pracownika, czy kryteria efektywnościowe przyrostu kompetencji

4. Tworzenie i wdrażanie systemu ocen okresowych w organizacji:
• Zespół projektowy opracowujący i wdrażający SOOP
• Elementy składowe systemu ocena tworzonego na bazie modelu kompetencyjnego
• Model tworzenia systemu ocen w korelacji z MBO (zarządzanie przez cele)
• Założenia i zasady tworzenie oceny 180stopnie
• Wytyczne i „dobre praktyki” oceny wieloźródłowej – oceny 360stopni
• Rola HR w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązania
• Praktyczne wskazówki związane z wdrożeniem rozwiązania

5. Zarządzanie wynikami oceny celem efektywniejszej jej obiektywizacji
• Planowanie optymalnego przebiegu procesu SOOP
• Procedura oceny: przebieg, czas trwania, system odwołań
• Zebranie i podsumowanie wyników ocen – Analiza jakościowa i ilościowa zebranych danych
• Konstruowanie raportów po ocenie pracowniczej: prezentacja danych ilościowych i jakościowych, dostępność do informacji
• Kontrola procesu oceny w organizacji – praktyczne wskazówki
• Zmiany i aktualizacje systemu ocen – jak zarządzać SOOP w czasie, kiedy modyfikować rozwiązanie
• Powiązania systemu ocen z procesami HR, jakie są stosowane rozwiązania (przykłady)
• Najczęstsze błędy przy wdrażaniu oraz utrzymaniu systemu ocen
• Zmiany i aktualizacje systemu ocen – jak zarządzać SOOP w czasie, kiedy modyfikować rozwiązanie

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16.30 

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 36, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

05 11 2020 - 06 11 2020 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję