Praktyczne aspekty prawidłowego sporządzania, składnia i weryfikacji oświadczeń majątkowych

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Praktyczne aspekty prawidłowego sporządzania, składnia i weryfikacji oświadczeń majątkowych

27 04 2020 - 28 04 2020 - Warszawa

Kategoria:
Adresaci szkolenia

Szkolenie ukierunkowane jest na przybliżenie problematyki związanej z unikaniem błędów i niewłaściwą interpretacją przepisów regulujących składanie oświadczeń majątkowych. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do przekazania informacji o posiadanym stanie majątkowym w sposób rzetelny i rzeczywisty, a co za tym idzie ograniczyć ryzyko popełnienia błędu lub nieświadomego zatajenia stanu faktycznego przez osoby zobligowane przepisami do składania oświadczeń majątkowych, zatrudnionych w sferze administracji publicznej.

Przekazana wiedza ma trafić zarówno do osób pełniących funkcję na stanowiskach kierowniczych, ale również tych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych m.in. samorządowcy (urząd gmina, starostwo powiatowe, urząd miasta), administracji centralnej (urząd wojewódzki, urząd marszałkowski, pracownicy ministerstw, NIK i KNF), służby mundurowe, sędziowie i prokuratorzy, komornicy i pracownicy urzędów skarbowych.

Praktyczne i teoretyczne informacje na temat prawidłowego sporządzania oświadczeń majątkowych mają za zadanie uświadomić i przygotować odbiorców szkolenia do podjęcia właściwych decyzji na etapie wypełniania dokumentu, złożenia go w odpowiednim czasie oraz ewentualnej procedurze weryfikacji go przez organ do tego powołany. W szczególności dotyczy to świadomego i efektywnego rozpoznania błędnego działania, podjęcia skutecznych czynności i unikania negatywnych skutków z zakresu narażenia składającego oświadczenie majątkowe na odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwych informacji lub zatajenia wiedzy o stanie majątkowym.

Cel szkolenia

Szkolenie ukierunkowane jest na przekazanie wiedzy praktycznej, omówienie case study i przeprowadzenie interaktywnych warsztatów opartych na pragmatyce prowadzonych czynności przez organy ścigania. Szkolenie kończy się omówieniem konsekwencji prawno – karnych oraz finansowych zarówno dla osób popełniających czyny zabronione, jak również firm.
Tematyka szkolenia oparta jest na doświadczeniu prowadzącego i wiedzy (pracownik CBA, zajmujący wysokie stanowiska kierownicze) z zakresu zwalczania przestępstw o charakterze korporacyjnym i ekonomicznym w życiu gospodarczym, zarówno na etapie ich identyfikacji, stosowanych metod ich zwalczania oraz zakończenia – wyroki sądowe, straty wizerunkowe oraz możliwe działania naprawcze i ich efekty.

Program

DZIEŃ I

„Oświadczenie Majątkowe” w przepisach i w praktyce:
• omówienie wybranych przepisów i aktów prawnych.
• osoby, wobec których istnieje obowiązek składania oświadczeń majątkowych.
• ogólne zasady składania oświadczeń majątkowych.
• oświadczenia majątkowe w terminach zakreślających czas na jego złożenie i okres weryfikacji.
• oświadczenia majątkowe w świetle przepisów wynikających z tzw. „ustawy antykorupcyjnej”.

Praktyczne aspekty sporządzania „Oświadczenia Majątkowego”:
• błędy występujące przy składaniu oświadczeń majątkowych i ich najczęstsze przyczyny.
• zasady właściwej weryfikacji danych w oświadczeniu majątkowym.
• składniki majątkowe podlegające obligatoryjnemu wpisaniu w zeznaniu o stanie majątku
• procedura składania oświadczenia majątkowego w myśl obowiązujących przepisów.
• procedura składania wyjaśnień, sprostowań i wyjaśnienie ważnych okoliczności związanych z już złożonym oświadczeniem majątkowym.

Studium przypadku – analiza dokumentu dotyczącego oświadczenia majątkowego z przykładami na pozytywne i negatywne dokumentowani stanu majątkowego:
• omówienie prawidłowego ujęcia w oświadczeniu majątkowym posiadania trwałych składników materialnych.
• omówienie prawidłowego ujęcia w oświadczeniu majątkowym posiadania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz dochodów prowadzonej działalności gospodarczej.
• omówienie prawidłowego ujęcia w oświadczeniu majątkowym posiadania „innych” dochodów.
• omówienie prawidłowego ujęcia w oświadczeniu majątkowym składników mienia ruchomego.
• omówienie prawidłowego ujęcia w oświadczeniu majątkowym posiadania zobowiązań pieniężnych wobec osób i podmiotów gospodarczych.

DZIEŃ II

Weryfikacja „Oświadczenia Majątkowego” w przepisach i praktyce:
• omówienie wybranych przepisów i aktów prawnych.
• procedura weryfikacji i organy powołane do kontroli oświadczeń majątkowych.
• sposób postępowania w przypadku ujawnienia nieprawidłowości lub uzasadnionego podejrzenia złożenia oświadczenia majątkowego, gdzie zawarto nieprawdziwe informacje na temat stanu majątkowego.
• pragmatyka prowadzenia działań kontrolnych w obszarze praw i obowiązków obydwu stron postępowania, dotyczącego ujawnienia nieprawidłowości związanych ze złożonym oświadczeniem majątkowym.
• projekty i możliwe kierunki zmian w przepisach dotyczących składania oświadczeń majątkowych i posiadanego stanu majątku.

Studium przypadku – analiza demonstracyjnego oświadczenia majątkowego jako przykład błędnego postępowania przy składaniu deklaracji o stanie posiadanego majątku:
• omówienie działań stanowiących podstawę do złożenia oświadczenia majątkowego nie polegającego na prawdzie.
• wskazanie na świadomość lub jej brak w działaniu osoby składającej oświadczenie majątkowe i konsekwencje jakie w związku z powyższym jej za to grożą.
• praktyczne ustalenia składników majątkowych stanowiące podstawę do podważania danych zawartych w oświadczeniu majątkowym.
• bank dobrych praktyk i omówienie konsekwencji dla osób świadomie sporządzających nieprawdziwe oświadczenie majątkowe.

Wykładowca

Trener z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie zwalczania przestępczości o charakterze korupcyjnym, gospodarczym i kryminalnym nabytym w trakcie służby w Policji i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych.
Prowadzący zajęcia ma również doświadczenie w zakresie szkoleń o tematyce przestępstw urzędniczych, efektywnego zdobywania informacji, działania wywiadu i kontrwywiadu oraz analizy kryminalnej. Trener ma również w swojej karierze zawodowej osiągnięcia w stosowaniu efektywnej relacji z pokrzywdzonymi i potrafi wskazać właściwe zachowania dla określonych zachowań tak by unikać negatywnych konsekwencji i strat finansowych, związanych z działaniami przestępczymi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1550 zł + 23% VAT

Zapewniamy:
• komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe z dostępem do Internetu, zlokalizowane w centrum miasta,
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad,
• dyplom ukończenia szkolenia.

Informacje:
Iwona Kwiatkowska
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl

Terminy

27 04 2020 - 28 04 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję