Lista płac 2018/2019

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Lista płac 2018/2019

19 11 2018 - 20 11 2018 - Wrocław
21 11 2018 - 22 11 2018 - Warszawa
22 11 2018 - 23 11 2018 - Poznań
13 12 2018 - 14 12 2018 - Wrocław
13 12 2018 - 14 12 2018 - Kraków
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa
19 12 2018 - 20 12 2018 - Poznań
17 01 2019 - 18 01 2019 - Katowice
17 01 2019 - 18 01 2019 - Wrocław
14 02 2019 - 15 02 2019 - Kraków

Kategoria:

Cel szkolenia

Przedstawienie prawidłowych zasad naliczania wynagrodzeń i świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla pracowników.

Uczestnicy dowiedzą się:
• jak prawidłowo ustalić wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca?
• jakie składki wynagrodzenia uwzględnić przy ustalaniu kwoty wyrównania do wynagrodzenia za czas urlop wypoczynkowego?
• jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?
• jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie netto przysługujące pracownikowi?
• jakie zasady naliczania wynagrodzeń będą obowiązywały po wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych – NOWOŚĆ
• jak prawidłowo ustalać podstawę świadczeń chorobowych w przypadkach szczególnych?
• w jaki sposób dokonywać wyrównania zasiłków macierzyńskich?
• jak prawidłowo dokonać uzupełnienia wynagrodzenia w przypadku występowania różnych składników wynagrodzenia?
• jak prawidłowo wypełnić formularze ZUS – Z3, ZUS – Z15a i ZUS-Z15b?

Metodyka szkolenia

Wykład merytoryczny poparty praktycznymi przykładami i ćwiczeniami w naliczaniu składników listy płac i wypełnianiu niezbędnych druków ZUS przez Uczestników.

Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Program

MODUŁ I
WYNAGRODZENIA

1. Wypłata wynagrodzenia – zasady ogólne.

2. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.

3. Dodatek za pracę w porze nocnej.

4. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych:
• składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia,
• składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
• ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.

5. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop:
• składniki nieuwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop,
• zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,
• zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,
• ustalanie kwoty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

6. Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

7. Odprawy i odszkodowania – zasady ustalania wysokości.

MODUŁ II
NALICZANIE LISTY PŁAC

1. Składki na ubezpieczenia społeczne:
• rodzaje wysokość składek,
• ograniczenie poboru składek.

2. Zaliczka na podatek dochodowy:
• zasady ustalania podstawy do opodatkowania,
• zasady ustalania prawa do ulgi podatkowej od 2017 roku,
• zasady ustalania wysokości zaliczki na podatek.

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania.

4. Narzuty na wynagrodzenie – wysokość i zasady ustalania składek:
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• składka na Pracownicy Plan Kapitałowy – Nowość od 2019 roku,
• zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe,
• składka na FP i FGŚP – zwolnienia czasowe i stałe.

MODUŁ III
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

1. Rodzaje świadczeń (nabywanie prawa, wysokość, zasady dokumentowania).

2. Ustalanie podstawy zasiłkowej:
• okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy,
• ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
– minimalna podstawa świadczeń,
– wyrównanie do zasiłku macierzyńskiego,
– składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy.

3. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych:
• ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu,
• ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzani,
• ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy,
• uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.

4. Uzupełnianie wynagrodzenia:
• zasady uzupełniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia
• szczególne zasady uzupełniania wynagrodzenia,
• składniki wynagrodzenia niepodlegające uzupełnienia,
• ustalanie kwoty brutto i netto świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa,
• zasady przygotowywania dokumentacji niezbędnej do wypłaty zasiłków (ZUS – Z3, ZUS- Z15a, ZUS-Z15b).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 990 zł + 23% VAT,

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:30 (2 dni, 16 godzin).

Miejsce zajęć: Warszawa – sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP,  Al. Jana Pawła II 25 lub centrum w/w miast. 

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 45, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl, anna.niedziolka@akademiamddp.pl

 

Terminy

19 11 2018 - 20 11 2018 - Wrocław
21 11 2018 - 22 11 2018 - Warszawa
22 11 2018 - 23 11 2018 - Poznań
13 12 2018 - 14 12 2018 - Wrocław
13 12 2018 - 14 12 2018 - Kraków
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa
19 12 2018 - 20 12 2018 - Poznań
17 01 2019 - 18 01 2019 - Katowice
17 01 2019 - 18 01 2019 - Wrocław
14 02 2019 - 15 02 2019 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję