Konferencja Prawo Pracy 2019/2020

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Konferencja Prawo Pracy 2019/2020

12 11 2019 - 13 11 2019 - Warszawa

Kategoria:

Zapraszamy Państwa na wyjątkową Konferencję podczas,  której  przedstawiona zostanie problematyka najnowszych zmian z zakresu prawa pracy. Wydarzenie będzie miało charakter praktyczny, skoncentrowany na zmianach, które są istotne dla codziennego funkcjonowania firm. Unikalną wartością konferencji są panele przedstawiające zastosowanie nowych technologii usprawniających pracę działom HR oraz kadr i płac. Prelegenci to grono uznanych specjalistów oraz radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w zakresie prawa pracy.

Prelegenci Konferencji

Jakub Ziarno – prawnik z kilkunastoletnim, praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa pracy. Na co dzień pracuje w Kancelarii Adwokackiej Grzegorz Zaborowski i Wspólnicy sp.k., gdzie zajmuje się specjalistycznym doradztwem dla firm i instytucji z zakresu prawa pracy oraz z zakresu prawa gospodarczego. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń otwartych i zamkniętych. Był inspektorem Państwowej Inspekcji. Jest autorem opracowań opublikowanych m.in. w Gazecie Prawnej, Inspektorze Pracy, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Występował w charakterze eksperta w audycjach radiowych i telewizyjnych (INFOR, TVP2, TVN24). Wykładał na studiach podyplomowych.

Monika Drab-Grotowska – radca prawny. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, jest radcą prawnym od 2004 r. Doświadczenie zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich KPWiG – obecnej KNF, a także będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji, jak również zasiadając w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: Daewoo Engineering & Construction Poland, Pilmet S.A., Huta Szkła Ujście S.A. oraz zarządzając spółką inwestycyjną.

Grzegorz Marek Kawka – praktyk i ekspert. Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Od października 2012 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał podczas ponad dwuletniego (06.2006 – 08.2008) zatrudnienia w administracji publicznej (Urząd Miasta Opola, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu), a następnie przez 4 lata (09.2008 – 09.2012) będąc prawnikiem (aplikantem) w kancelarii adwokackiej we Wrocławiu.

Grzegorz Zaborowski – adwokat specjalizujący się w tematyce restrukturyzacyjnej, postępowań likwidacyjnych i egzekucyjnych oraz w prawie gospodarczym. Aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką Grzegorz Zaborowski i Wspólnicy sp.k. w Warszawie. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i absolwentem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz rocznego stypendium w Ruhr Universitätat Bochum. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz jest wpisany na listę kuratorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Karierę rozpoczynał w międzynarodowej kancelarii, gdzie pracował w departamencie korporacyjnym oraz departamencie nieruchomości. Brał udział w licznych procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółek giełdowych oraz przedsiębiorców.

Agnieszka Łapińska – praktyk i ekspert w zakresie płac. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 4000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 3000 osób.

Tomasz Osiej – radca prawny, europejski rzecznik patentowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prezes Zarządu Omni Modo Sp. z o.o., partner zarządzający w kancelarii Osiej i Partnerzy, wiceprezes zarządu związku firm ochrony danych osobowych, ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa nowych technologii. Autor publikacji „Ochrona danych osobowych w praktyce – pytania i odpowiedzi”, „Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej”, „Ochrona danych osobowych – wybór zagadnień”, „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

dr Michał Czarnecki – absolwent prawa i filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorat obronił w ALK. Partner w Kancelarii Osiej i Partnerzy. W latach 2015-2017 pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zajmował się przygotowaniem opracowań i analiz z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem postępowań administracyjnych w tym obszarze. Zawodowo związany również z prawem administracyjnym oraz gospodarczym. Doświadczony audytor oraz szkoleniowiec. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w miejscu pracy. Wykładowca na kursie „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu” prowadzonym na UJ.

Anna Misiak – partner kancelarii, doradca podatkowy, Szef Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców w kancelarii prawnej MDDP. Specjalizuje się w tematyce związanej z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych, rezydencją podatkową, opodatkowaniem i rozliczaniem polskich oraz zagranicznych dochodów z pracy, kapitałów pieniężnych i nieruchomości. Jej doświadczenie obejmuje także doradztwo podatkowe dotyczące spadku, w tym spadku z zagranicy, darowizn, podziału majątku oraz majątkowych rozliczeń małżonków i partnerów. Prowadzi projekty dotyczące m.in. restrukturyzacji podatkowej wynagradzania oraz zatrudniania personelu, świadczeń pracowniczych.

Dawid Buszmak – radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Na co dzień pracuje w Kancelarii Adwokackiej Grzegorz Zaborowski i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z odpowiedzialnością cywilną i karną w stosunkach z udziałem spółek handlowych. Jest autorem publikacji z zakresu prawa spółek handlowych. W obszarze jego zainteresowań leżą również zagadnienia z zakresu prawa zobowiązań, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa karnego gospodarczego i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Posiada także doświadczenie w sprawach cywilnych, w tym zwłaszcza gospodarczych oraz sprawach związanych z obrotem nieruchomościami.

Dawid Mandrosa – dyrektor finansowy z wieloletnim stażem w zarządzaniu finansami spółek kapitałowych a także osobowych wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych. Poprzednio Controlling Manager oraz Finance and Operations Manager. Magister Finansów i Rachunkowości ze specjalizacją Rachunkowość i Controlling, ponadto ukończone studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość Międzynarodowa. Certyfikowany dyrektor finansowy, legitymujący się kodem zawodu 112006 potwierdzony trzystopniowym kursem w Krajowej Izbie Księgowej. Student CIMA. Na swoim koncie ma zaprojektowanie od podstaw oraz wdrożenie kompleksowego controllingu, RPA w księgowości, a także DMS i OCR.

Piotr Olszewski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację inspektorską w Ośrodku Szkolenia PIP im. prof. J.Rosnera we Wrocławiu i nabył uprawnienia inspektora pracy. W latach 2008-2012 pracownik PIP. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej zdał egzamin państwowy uprawniający do wykonywania zawodu radcy prawnego. Zajmuje stanowisko eksperta do spraw prawa pracy w jednostce kadrowo-płacowej jednej z największych polskich korporacji. W ramach wykonywanych obowiązków pełni rolę doradczą względem zespołów z obszarów: kadrowego, czasu pracy, płacowo-zasiłkowego, ZFŚS i umów cywilnoprawnych.

Jakub Piątek – doradca strategiczny w Izbie Gospodarczej Europy Środkowej, Dyrektor Zarządzający w Think Tank Biznes 4.0, wspólnik w Keller Williams Wrocław, specjalizuje się w projektach doradczych w obszarze optymalizacji modeli biznesowych przy wykorzystaniu nowych technologii, certyfikowany audytor modelu CAF, modelu RADAR/EFQM.

Formuła Konferencji

• Dyskusje
• Debata
• Case studies
• Stoły programowe
• 10 sesji warsztatowych

Adresaci Konferencji

Dyrektorzy i kierownicy działów HR oraz kadr i płac, specjaliści działów HR oraz kadr i płac, członkowie zarządów nadzorujący piony HR oraz kadr i płac, główni księgowi.

Korzyści dla uczestnika

Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian prawnych niezbędnych do zajmowania się tematyką kadr i płac oraz HR, zdobycie wiedzy na temat najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów wdrożenia nowych przepisów dotyczących spraw kadrowych, poznanie najnowszych rozwiązań technicznych usprawniających procesy kadrowe w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Program Konferencji

DZIEŃ I

9:30 – 10:00 – rejestracja Uczestników, kawa powitalna

I. Najnowsze przepisy o aktach osobowych i świadectwach pracy – praktyczne aspekty zastosowania.

10:00 – 11:00 –  Piotr Olszewski

1. Akta osobowe objęte i nieobjęte 10-letnim okresem przechowywania dokumentacji – problemy na gruncie przepisów przejściowych.

2. Czy na każde żądanie pracownika należy skserować teczkę osobową i kompletną dokumentację czasu pracy?

3. Dokumentacja w zakresie wykształcenia i stażu pracy po nowelizacji – w części A czy B teczki osobowej?

4. Wydawanie i prostowanie świadectw pracy po nowemu – nowe terminy oraz zmiana wzoru pomocniczego.

5. Potwierdzenie wpływających dokumentów za zgodność – zakres obowiązku pracodawcy oraz treść stosowanej formuły.

II. Dokumentacja ewidencyjna czasu pracy 2019/2020 – problemy interpretacyjne i wdrożeniowe na gruncie nowego rozporządzenia.

11:00 – 12:00 – Jakub Ziarno

1. Ewidencja czasu pracy po nowemu – kłopotliwy wymóg oddzielnego prowadzenia zbiorów dokumentacji dla poszczególnych pracowników.

2. Nowe elementy w karcie ewidencyjnej czasu pracy.

3. Lista obecności a karta czasu pracy w aspekcie ilości godzin świadczenia pracy oraz oznaczania nieobecności.

4. Równoległe stosowanie formy elektronicznej i papierowej – dopuszczalne czy niedozwolone?

12.00 – 12.15 – przerwa 

III. Przepisy wewnątrzzakładowe w zakresie monitoringu oraz spełnianie obowiązku informacyjnego po nowelizacji Kodeksu pracy.

12:15 – 13:10 – Grzegorz Marek Kawka

1. Aktualne przepisy o monitoringu wizyjnym – czy pracownik może uniemożliwić pracodawcy nagrywanie oraz wykorzystywanie zdjęć?

2. Pełna inwigilacja pracownika czy związane ręce pracodawcy? Zmiany prawne a monitoring służbowych komunikatorów internetowych, stosowanie GPS, analiza logowań do sieci internetowej, analiza aktywności pracownika na służbowym sprzęcie, nagrywanie rozmów pracowników.

3. Identyfikatory pracownicze. Czy pracownik może nie wyrazić zgody na ich noszenie?

4. Kontrola wiadomości e-mail na służbowej poczcie elektronicznej, a dobra osobiste – prawo do prywatności – pracownika.

5. Jak informować pracowników o określonych formach monitoringu, aby uniknąć sporu sądowego z pracownikiem?

13.10 – 13.50 – lunch

IV. Nowe ryzyka pracodawców związane z dochodzeniem przez pracowników roszczeń na tle dyskryminacji – zmiany prawne obowiązujące od września 2019.

14:00 – 15:00 – Monika Drab-Grotowska

1. Nowy, otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację – czy dla pracodawcy oznacza to konieczność gromadzenia dokumentacji potwierdzającej każde zróżnicowanie wynagrodzeń?

2. Stary i nowy pracownik powinni zarabiać tyle samo?

3. Wynagrodzenia w firmie a odpowiedzialność prawna za nieuzasadnione różnicowanie płac.

4. Firma w sądzie z tytułu nierównego traktowania w wynagradzaniu pracowników – co może przesądzić o wygraniu lub przegraniu sprawy?

V. Przegląd zmian w przepisach podatkowo-ubezpieczeniowych w obszarze zatrudniania pracowników oraz zleceniobiorców w 2019/2020.

15:00 – 16:00 – Agnieszka Łapińska

1. „Zerowy podatek” – jakie faktycznie podatki będą płacić osoby do 26 roku życia w 2019 i 2020 roku?

2. Zerowy podatek a składka na ubezpieczenie zdrowotne – jak prawidłowo ustalić wysokość należności?

3. Zmiany w zakresie ustalania zaliczki na podatek dochodowy w 2019 i od 2020 roku.

4. Pracownicze Plany Kapitałowe – rozliczenie podatkowe.

16.00-17.00 Panele techniczne dotyczące oprogramowania kadrowo-płacowego.

DZIEŃ II

9:30 – 10:00 – kawa powitalna

I. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych i niealimentacyjnych z wynagrodzenia przez pracodawców w kontekście zwiększenia wysokości grzywien dla pracodawców od 1 grudnia 2020.

10:00 – 11:00 – Grzegorz Zaborowski

1. Praktyczne aspekty współpracy pracodawcy z organem egzekucyjnym – responsywność w kontaktach z komornikami i naczelnikami urzędów skarbowych, obowiązki informacyjne, przelewanie wynagrodzenia na wskazane konta.

2. Zbieg egzekucji – jak postąpić w przypadku gdy z pracodawcą skontaktuje się kilka organów prowadzących egzekucję.

3. Egzekucja świadczeń w toku postępowania upadłościowego.

4. Ustalanie wysokości potrącenia w świetle limitów ustawowych.

5. Nowe grzywny dla pracodawców za niedopełnienie obowiązków – jakich zaniechań unikać w szczególności?

II. Aktualne wytyczne PUODO w zakresie danych pracowniczych oraz implikacje ustawy wdrażającej RODO do Kodeksu pracy od maja 2019.

11:00 – 12:00 –  Tomasz Osiej, dr Michał Czarnecki

1. Kogo i w jaki sposób może monitorować pracodawca? GPS, biometria, monitoring wizyjny, inny monitoring.

2. RODO a prawo pracy: czy badanie trzeźwości pracownika jest naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych?

3. Rola agencji pracy tymczasowej w kontekście ochrony danych osobowych. Administrator czy podmiot przetwarzający?

4. Przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku pracownika. Kiedy i na jakich warunkach? Konfliktów dwóch rygorów prawnych?

5. Kopia dokumentu a jego replika – ochrona danych osobowych a ochrona dokumentu publicznego.

6. Czy RODO rzeczywiście wszystko zmieniło?

12.00-12.15 – przerwa

III. Stosowanie umów o dzieło jako podstawy zatrudnienia w świetle najnowszego orzecznictwa sądów powszechnych 2018/2019 – zmierzch instytucji czy nowe perspektywy?

12:15 – 13:10 – Anna Misiak

1. Aktualne podejście ZUS oraz sądów pracy i ubezpieczeń do zatrudniania personelu w ramach umów o dzieło.

2. Kontrole ZUS – czy w jakikolwiek sposób można bronić się przed kwestionowaniem charakteru prawnego umowy o dzieło?

3. Zalecana w praktyce dokumentacja umowy o dzieło.

4. Koszty autorskie w świetle aktualnego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych po zmianie przepisów ustawy o PIT od 1 stycznia 2018 a ZUS.

5. Skutki reklasyfikacji umów na gruncie PIT i ZUS.

6. Umowy o dzieło a inne formy współpracy w wybranych dziedzinach biznesu – praktyka.

13.10-13.50 lunch

IV. Aktualne trendy w zatrudnianiu członków zarządów spółek kapitałowych a odpowiedzialność odszkodowawcza tych osób.

14:00 – 15:00 –  Dawid Buszmak

1. Trendy w kształtowaniu relacji prawnej członka zarządu ze spółką.

2. Umowa o pracę w zatrudnianiu członków zarządu – czy jest jeszcze możliwa?

3. Kontrakt cywilnoprawny z managerem – praktyczne podpowiedzi.

4. Akt powołania jako podstawa zatrudnienia.

5. Odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki w świetle bieżącego orzecznictwa sądowego.

6. Koncepcja biznesowej oceny sytuacji. 

V. Robotyzacja procesów HR – przygotowanie firmy do automatyzacji back office.

15:00 – 16:00 – Jakub Piątek i Dawid Mandrosa

1. W jaki sposób przygotować strategię zastosowania RPO w firmie?

2. Określenie potencjału oszczędności z wdrożenia robotów oraz określenie innych kluczowych korzyści.

3. Kompleksowy proces wdrożenia – przykłady.

4. Monitoring efektywności pracy robotów vs KPI.

5. Utrzymywanie robotów po wdrożeniu.

16.00-17.00 Panele techniczne dotyczące oprogramowania kadrowo-płacowego.

Informacje organizacyjne

Koszt udziału dla jednej osoby: 2190 zł + 23% VAT

PROMOCJA 

Koszt udziału dla jednej osoby przy zgłoszeniu do 31.10.2019 r. – 1590 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:
Dzień I: 10:00-17:00
Dzień II: 10:00-17.00

Miejsce zajęć:

ADN Centrum Konferencyjne
Budynek Atrium Tower
al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. 22 208 28 36/26, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl; anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Partnerzy
Terminy

12 11 2019 - 13 11 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję