Controlling Value Proposition dla sprzedaży

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Controlling Value Proposition dla sprzedaży

18 06 2020 - 19 06 2020 - Warszawa
22 06 2020 - 23 06 2020 - Poznań

Kategoria:

Cel szkolenia

Przedstawienie Uczestnikom nowoczesnego podejścia do controllingu, którego celem jest poprawa skuteczności działań sprzedażowych, efektywności, a także zwiększenie kontroli nad działem sprzedaży oraz oferowanymi produktami i usługami. Podczas szkolenia Uczestnicy zdobędą umiejętności, które pozwolą na skuteczniejsze podejmowanie trafnych decyzji poprzez spojrzenie na controlling jako całościowy system wspierający zarządzanie i wzrost wartości sprzedaży.

Po szkoleniu Uczestnicy:
• będą potrafili analizować i tworzyć informacje finansowe, które wspomogą procesy zarządcze w sprzedaży,
• nabędą wiedzę dotyczącą budowania strategii sprzedaży, planu i budżetów w oparciu o dane wewnętrzne i zewnętrzne,
• nabędą praktyczne umiejętności analiz potencjału rynku, jego poszczególnych segmentów, a także wpływu branży na efektywność generowania zysków,
• rozwiną kompetencje do oceniania produktów rentownych i nierentownych, w tym koncentracja na zagrożenia z błędnie wyciąganych wniosków,
• będą potrafili łączyć informacje finansowe i niefinansowe dotyczące sprzedaży,
• nabędą umiejętność praktycznego zastosowanie rachunków marż w procesie podejmowania decyzji,
• będą zdolni do projektowania struktur organizacyjnych w sprzedaży, a także do konstruowania systemu motywacyjnego opartego na planach sprzedaży, budżetach oraz strategii firmy, uwzględniającego interesy sprzedawców, kierowników działów sprzedaży, menedżerów sprzedaży i inwestorów,
• poznają nowoczesne, innowacyjne narzędzia wspierające controlling, dzięki którym podejmowane decyzje będą bardziej skuteczne.

Metodyka szkolenia

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem interaktywnych metodyk szkoleniowych skoncentrowanych na warsztatach w skład, których wchodzą: przekrojowa prezentacja multimedialna, case study – analizy przypadków, ćwiczenia/warsztaty w grupach, dyskusje. Praktyczna część zajęć obejmuje około 80% czasu– blok teoretyczny ogranicza się do treściwego zapoznania się z zagadnieniami.

Adresaci szkolenia

Kierownicy/managerowie zarządzający strukturami sprzedażowymi, key account managerowie, handlowcy, a także osoby na co dzień zaangażowane w proces sprzedaży i jego analizy.

Program

I. Wprowadzenie: controlling i jego narzędzia.

II. Controlling jako wsparcie w zarządzaniu:

1. Budżetowanie sprzedaży:
• pozyskiwanie danych niezbędnych,
• rodzaje planowania, prognozowanie przychodów,
• finansowe planowanie sprzedaży z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych, budżet roczny,
• planowanie sprzedaży za pomocą analizy wskaźnikowej (KPI),
• cele w sprzedaży, pomiarowanie,
• ćwiczenie.

2. Identyfikacja rentownych i nierentownych produktów:
• rachunkowość zarządcza w zarządzaniu sprzedażą,
• klasyfikacja instrumentów controllingu marketingu i sprzedaży,
• wielostopniowy rachunek marż w układzie przedmiotowym, podmiotowym oraz mieszanym,
• nowoczesne ujęcie progu rentowności,
• ćwiczenie.

3. Struktury organizacyjne:
• marketing i sprzedaż a orientacje controllingu,
• tworzenie centrów odpowiedzialności (centra przychodów, zysków),
• aspekty podatkowe,
• ćwiczenie.

4. Systemy motywacyjne:
• powiązanie wyników z wynagrodzeniem, koncentracja na aspektach personalnych,
• profit sparing,
• model Weitzmana, Grovesa,
• ćwiczenie.

5. Kontrola sprzedaży, jako element skutecznego podejmowania decyzji:
• ewidencja sprzedaży,
• analiza plan/wykonanie,
• stopień osiągania celów,
• ćwiczenie.

III. Systemy wspomagające controlling , innowacje w controllingu sprzedaży

IV. Case study

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30 (2 dni, 16 godzin)

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 36, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

18 06 2020 - 19 06 2020 - Warszawa
22 06 2020 - 23 06 2020 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję