Controlling personalny

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Controlling personalny

20 12 2017 - 21 12 2017 - Warszawa

Kategoria:

Organizacje stają przed wieloma wyzwaniami, a jednym z nich jest dokumentowanie wpływu inwestycji w kapitał ludzki na strategiczne dla przedsiębiorstwa wskaźniki, czyli wymierne biznesowe dane. Inwestujemy w takie programy zarządzania zasobami ludzkimi, które przynoszą szybki zwrot. Dla skutecznego osiągania celów biznesowych ważne jest to, aby rachunki wyników ROI dla inwestycji w obszarze HR mogły być zestawiane z ROI w sprzedaży, marketingu, czy produkcji. Zarządy oczekują precyzyjnych informacji, muszą wiedzieć jakie strategie personalne pozwolą na zbudowanie zespołu w optymalnym koszcie, na czas i przy przewidywanych wskaźnikach efektywności. Controlling personalny pozwala ekonomicznie uzasadnić wydatki w organizacji, traktując je jako inwestycje w kapitał ludzki, które podlegają zwrotowi podobnie, jak inne dobre inwestycje. Wdrożenie i doskonalenie controllingu personalnego to nieodzowny etap rozwoju każdej organizacji.

Cel szkolenia

Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie controllingu personalnego, w tym zastosowania różnorodnych narzędzi i miar efektywności zasobów ludzkich, budżetowania, analizy kosztów personalnych oraz wskaźników ekonomicznych w celu optymalizacji działań personalnych.

Po szkoleniu Uczestnicy:
– poznają zależności pomiędzy strategią personalną a innymi strategiami organizacji,
– poznają metody oceny potencjału społecznego w tym planowania struktury i kosztów zatrudnienia w powiązaniu z budżetowaniem i analizą kosztów pracy,
– poznają sposoby oceny posiadanych przez pracowników kwalifikacji pod kątem wykonywania obecnych i przewidywanych zadań, dopasowania personelu do potrzeb firmy oraz wpływu planów rozwojowych organizacji na zmianę wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych pracowników,
– będą wiedzieli jakimi wskaźnikami mierzyć efektywność swojej organizacji.

Uczestnicy przećwiczą wykorzystanie wskaźników związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi tj.: struktura kosztów pracy, stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (ROIHC), wskaźniki dotyczące stanu i struktury zatrudnienia, wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych, wskaźniki dotyczące produktywności i efektywności pracowników, wskaźniki jednostkowego kosztu pracy, wskaźniki wykorzystania czasu pracy, wskaźniki rentowności zatrudnienia, wydajność pracowników w różnych grupach pracowniczych, wskaźniki odejść i koszty outplacementu, wskaźniki efektywności programów zarządzania talentami, planowania i oceny pracy, systemów motywacyjnych, doskonalenia zawodowego oraz rekrutacji i doboru pracowników.

Metodyka szkolenia

Metoda warsztatowa: mini wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studia przypadku, dyskusja interaktywna. Zajęcia praktyczne prowadzone w oparciu o doświadczenia własne trenera i ekspertów wdrażających controlling personalny w organizacjach średniej i dużej wielkości.

Adresaci szkolenia

Menedżerowie i specjaliści departamentów HR wspomagający organizację w analizach wskaźników związanych z zarzadzaniem zasobami ludzkimi i efektywnością pracy. Dyrektorzy i menedżerowie pozostałych szczebli organizacji, którzy posiadają pewne doświadczenia zawodowe, ale potrzebują usystematyzować sobie główne pojęcia i przećwiczyć metody kalkulacji kosztów i inwestycji osobowych oraz poznać praktyczne zastosowania analiz i controllingu personalnego w zarządzaniu firmą, zespołem, projektami czy alokacją kosztów zasobów na procesy i działania pracy.

Program

1. Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi:
• zakres i funkcje controllingu personalnego,
• niematerialna wartość firmy vs. kapitał intelektualny,
• kapitał ludzki i metody jego wyceny,
• zarządzanie zasobami ludzkimi a strategia firmy – wizja, misja i strategia firmy jako punkt wyjścia do budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Efektywność w zarządzaniu zasobami ludzkimi:
• budżet personalny – struktura kosztów pracy i ich miejsce w controllingu organizacyjnym,
• metodologia oceny efektywności pracy – Ile kosztuje nas pracownik? Jaką wartość wnosi do organizacji?
• wskaźniki efektywności/produktywności pracowników (produkcyjni, handlowi, administracyjni),
• metodologia oceny efektywności systemów wynagradzania – za co płacimy? jak płacimy? i komu płacimy?
• KPI menedżerów vs. wskaźniki efektywności, rentowności i wpływ na osiągane cele biznesowe firmy.

3. Podstawowe mierniki HR – jak mierzyć efektywność projektów HRM:
• szacowanie wskaźników w procesach rekrutacji, doboru i adaptacji pracowników,
• wskaźniki odejść i koszty outplacementu,
• wskaźniki efektywności pracy dla różnych grup pracowników,
• pomiar efektywności procesów rozwoju kompetencji zawodowych (diagnozowanie luk i przyrostu kompetencji), planowania ścieżek karier oraz sukcesji,
• wskaźniki wykorzystania czasu pracy, rotacji, absencji – obliczanie jednostkowego kosztu pracy,
• jak ocenić efektywność naszego systemu planowania i ocen okresowych?
• czy potrafimy mierzyć efektywność systemu zarządzania talentami?
• monitorowanie rynku pracy w zakresie wynagrodzeń i premii.

4. Wykorzystanie controllingu personalnego do budowy wysoko-efektywnej organizacji (HPO) oraz wpływ na wzrost wartości firmy:
• kultura organizacyjna a zaangażowanie i postawy pracownicze – jak to mierzyć z punktu widzenia twardych danych finansowo-księgowych?
• wartość dodana kapitału ludzkiego – jak to mierzyć i dlaczego?
• stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki,
• employer branding – ocena efektywności działań i wpływ na wyniki biznesowe firmy,
• na co zwracają uwagę analitycy giełdowi i inwestorzy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi – jak to raportować i przekładać na dane finansowe.

5. Efektywny dział HR w organizacji:
• mierniki efektywności działu HR,
• wskaźnik dostępu do usług HR,
• współczynnik obciążenia działu HR,
• inwestycje w dziale HR,
• planowanie outsourcingu procesów,
• HR jako partner biznesowy w organizacji

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii Biznesu MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
– dwóch i więcej osób 1390 zł/os + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane  jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Anna Niedziółka, Milena Bryszewska
tel. 22 208 28 45; tel. 22 208 28 36
fax: 22 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl, milena.bryszewska@akademiamddp.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

20 12 2017 - 21 12 2017 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję