szkolenie wyjazdowe

Kategorie szkoleń

Szkolenia dla asystentek

Szkolenia Twarde
Kursy dla handlowcówTytuł szkolenia

Autoprezentacja w biznesie - sztuka budowania własnego wizerunku

Termin

Prowadzący

Anna Brzezińska - psycholog , trener, coach, doktorantka Państwowej Akademii Nauk i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ekonomista. Przygotowywała i prowadziła wiele programów szkoleniowych dla firm i instytucji. Prowadzi także zajęcia i warsztaty ze studentami w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Specjalizuje się m.in. w treningach z komunikacji, negocjacji, asertywności, rozwoju osobistego, zarządzania zmianą oraz obsługi klienta i różnic międzykulturowych. Pracuje w oparciu o międzynarodowe modele oceny potencjału ludzkiego Insights i Extended Disc. Jej zainteresowania naukowe to coaching, psychologia pozytywna oraz społeczne i osobowościowe uwarunkowania przywództwa kobiet. Hobby to podróże oraz taniec.

Radosław Wajler - magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości, konsultant, trener i business coach; specjalizuje się w zakresie projektowania szkoleń według podejścia procesowego; posiada bogate doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów treningowych; stosuje efektywne rozwiązania budowania metodyki i prowadzenie zajęć; dba o zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej szkoleń i prac doradczych. Opracowuje dynamiczne moduły szkoleniowe; bierze udział w opracowaniu narzędzi i prowadzeniu audytów personalnych, a w tym opracowanie i weryfikację narzędzi badania kompetencji z punktu widzenia biznesu; posiada doświadczenie w kierowaniu organizacjami pozarządowymi oraz budowaniu struktur organizacyjnych i personalnych firm. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podyplomowych studiach zarządzania zasobami ludzkimi. Koordynator merytoryczny programu Akademia Profesjonalnego Trenera Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności  wystąpień publicznych, nabycie sztuki kształtowania własnego wizerunku oraz rozwinięcie umiejętności wywierania wpływu w oparciu o wizerunek własny.

Program

Kontakt i komunikacja

 • Techniki nawiązywania i podtrzymywania kontaktu.
 • Techniki oddziaływania na rozmówcę.
 • Prowadzenie spotkań, zebrań, narad, negocjacji.

Budowanie wizerunku pod względem wyglądu

 • Co wygląd mówi o nas?
 • Dlaczego dobry (stosowny) wygląd jest ważny?
 • Podstawowe zasady ubioru (wygląd zewnętrzny).
 • Jak ubrać się w zależności od okoliczności?

Przygotowywanie wypowiedzi oraz retoryka w dyskusji

 • Rozpoznawanie celu wystąpienia i typu osób, do których się mówi.
 • Próba generalna - ćwiczenia czynią mistrza.
 • Pierwsza minuta kluczem do sukcesu.
 • Sposób prowadzenia dyskusji:
  • bariery na drodze komunikacji (emocje, percepcja, stereotypy),
  • umiejętność słuchania,
  • argumenty – merytoryczna broń,
  • techniki odpowiedzi na trudne pytania interlokutora.

Sztuka poprawnego mówienia

 • Poprawna artykulacja i intonacja.
 • Ćwiczenie usprawniające narządy mowy.
 • Opanowanie oddechu.
 • Wykorzystanie barwy i siły głosu.

Etykieta w biznesie

 • Powitania, przedstawianie się.
 • Sztuka rozmawiania (kontakt wzrokowy, słuchowy, barwa i ton głosu, umiejętność słuchania, mimika i gesty).
 • Dobre obyczaje wokół stołu (spotkania biznesowe i towarzyskie).

Stres podczas wystąpień publicznych

 • Przyczyny stresu w trakcie wystąpień publicznych.
 • Najczęstsze błędy popełniane podczas wystąpień publicznych (będące konsekwencją stresu).
 • Radzenie sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych.

 Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa

- jednej osoby 1090 zł+ 23% VAT
- dwóch lub więcej osób 990 zł/os + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub w sala szkoleniowa w hotelu w centrum w/w miast.
(informacja dotycząca dokładnego miejsca zajęć zostanie wysłana Państwu wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 6 dni przed terminem szkolenia)

Informacje:
Anna Niedziółka
tel. (22) 208 28 45, fax (22) 211 20 90
e-mail: anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Partnerzy

Termin

« powrót