Effective international business comunication

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

HR/Kadry

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

BRAND NEW
Effective international business comunication

27 02 2020 - Warszawa
12 03 2020 - Warszawa
16 04 2020 - Warszawa

PRAWO PRACY
Akademia kadr 2020 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

16 12 2019 - 18 12 2019 - Wrocław
17 12 2019 - 19 12 2019 - Warszawa
13 01 2020 - 15 01 2020 - Gdańsk
20 01 2020 - 22 01 2020 - Kraków
20 01 2020 - 22 01 2020 - Warszawa
22 01 2020 - 24 01 2020 - Poznań
27 01 2020 - 29 01 2020 - Wrocław
05 02 2020 - 07 02 2020 - Katowice
12 02 2020 - 14 02 2020 - Gdańsk
19 02 2020 - 21 02 2020 - Szczecin
26 02 2020 - 28 02 2020 - Poznań
04 03 2020 - 06 03 2020 - Kraków
18 03 2020 - 20 03 2020 - Warszawa
18 03 2020 - 20 03 2020 - Wrocław
15 04 2020 - 17 04 2020 - Katowice

PRAWO PRACY
Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

16 12 2019 - Wrocław
17 12 2019 - Warszawa
13 01 2020 - Gdańsk
20 01 2020 - Kraków
20 01 2020 - Warszawa
22 01 2020 - Poznań
27 01 2020 - Wrocław
05 02 2020 - Katowice
12 02 2020 - Gdańsk
19 02 2020 - Szczecin
26 02 2020 - Poznań
04 03 2020 - Kraków
18 03 2020 - Warszawa
18 03 2020 - Wrocław
15 04 2020 - Katowice

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2020

17 12 2019 - Wrocław
18 12 2019 - Warszawa
14 01 2020 - Gdańsk
21 01 2020 - Kraków
21 01 2020 - Warszawa
23 01 2020 - Poznań
28 01 2020 - Wrocław
06 02 2020 - Katowice
13 02 2020 - Gdańsk
20 02 2020 - Szczecin
27 02 2020 - Poznań
05 03 2020 - Kraków
19 03 2020 - Warszawa
19 03 2020 - Wrocław
16 04 2020 - Katowice

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

18 12 2019 - Wrocław
19 12 2019 - Warszawa
15 01 2020 - Gdańsk
22 01 2020 - Kraków
22 01 2020 - Warszawa
24 01 2020 - Poznań
29 01 2020 - Wrocław
07 02 2020 - Katowice
14 02 2020 - Gdańsk
21 02 2020 - Szczecin
28 02 2020 - Poznań
06 03 2020 - Kraków
20 03 2020 - Warszawa
20 03 2020 - Wrocław
17 04 2020 - Katowice

NOWE REGULACJE
Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy obowiązek pracodawcy od 2019 roku

19 12 2019 - Katowice
14 01 2020 - Poznań
15 01 2020 - Warszawa
23 01 2020 - Kraków
24 01 2020 - Wrocław
11 02 2020 - Gdańsk
12 02 2020 - Katowice
17 02 2020 - Kraków
18 02 2020 - Poznań
24 02 2020 - Wrocław
11 03 2020 - Warszawa
12 03 2020 - Gdańsk

Lista płac 2020 - z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne od sierpnia i października 2019 roku oraz składek na PPK.
2-dniowe warsztaty

16 12 2019 - 17 12 2019 - Wrocław
18 12 2019 - 19 12 2019 - Warszawa
18 12 2019 - 19 12 2019 - Poznań
16 01 2020 - 17 01 2020 - Kraków
20 01 2020 - 21 01 2020 - Poznań
20 01 2020 - 21 01 2020 - Wrocław
22 01 2020 - 23 01 2020 - Warszawa
30 01 2020 - 31 01 2020 - Katowice
13 02 2020 - 14 02 2020 - Kraków
18 02 2020 - 19 02 2020 - Gdańsk
20 02 2020 - 21 02 2020 - Poznań
12 03 2020 - 13 03 2020 - Katowice
12 03 2020 - 13 03 2020 - Warszawa
19 03 2020 - 20 03 2020 - Gdańsk
19 03 2020 - 20 03 2020 - Wrocław
23 03 2020 - 24 03 2020 - Kraków

Lista płac dla zaawansowanych 2020
wyliczanie wynagrodzeń w przypadkach szczególnych oraz zasady korygowania

19 12 2019 - Warszawa
20 12 2019 - Katowice
15 01 2020 - Kraków
20 01 2020 - Warszawa
23 01 2020 - Wrocław
11 02 2020 - Gdańsk
12 02 2020 - Poznań
18 02 2020 - Katowice
11 03 2020 - Warszawa
12 03 2020 - Poznań
13 03 2020 - Wrocław
18 03 2020 - Gdańsk
19 03 2020 - Kraków
06 04 2020 - Katowice

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2020

14 01 2020 - Warszawa
20 01 2020 - Poznań
21 01 2020 - Katowice
23 01 2020 - Wrocław
31 01 2020 - Kraków
18 02 2020 - Gdańsk
21 02 2020 - Poznań
24 02 2020 - Warszawa
25 02 2020 - Wrocław
28 02 2020 - Katowice
13 03 2020 - Gdańsk
30 03 2020 - Kraków
31 03 2020 - Warszawa

Umowy cywilnoprawne 2020 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne od sierpnia 2019 roku oraz składek na PPK

19 12 2019 - Poznań
19 12 2019 - Gdańsk
20 01 2020 - Warszawa
22 01 2020 - Kraków
30 01 2020 - Katowice
31 01 2020 - Wrocław
11 02 2020 - Poznań
12 02 2020 - Gdańsk
21 02 2020 - Katowice
28 02 2020 - Wrocław
12 03 2020 - Poznań
13 03 2020 - Kraków
18 03 2020 - Warszawa
19 03 2020 - Gdańsk

Ochrona danych osobowych po zmianach. Inspektor danych osobowych w aspekcie europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - jak przygotować się do wdrożenia nowych przepisów?

18 12 2019 - 19 12 2019 - Warszawa

Akademia HR Business Partnera
3-dniowy kurs

16 12 2019 - 18 12 2019 - Kraków
22 01 2020 - 24 01 2020 - Poznań
29 01 2020 - 31 01 2020 - Wrocław
05 02 2020 - 07 02 2020 - Warszawa
10 02 2020 - 12 02 2020 - Gdańsk
19 02 2020 - 21 02 2020 - Kraków
24 02 2020 - 26 02 2020 - Katowice
04 03 2020 - 06 03 2020 - Poznań
11 03 2020 - 13 03 2020 - Warszawa
18 03 2020 - 20 03 2020 - Wrocław
23 03 2020 - 25 03 2020 - Gdańsk
01 04 2020 - 03 04 2020 - Kraków
22 04 2020 - 24 04 2020 - Katowice

Assessment Center i Development Center
3-dniowy kurs na Asesora projektów sesji AC/DC

20 01 2020 - 22 01 2020 - Kraków
27 01 2020 - 29 01 2020 - Warszawa
05 02 2020 - 07 02 2020 - Gdańsk
10 02 2020 - 12 02 2020 - Wrocław
19 02 2020 - 21 02 2020 - Poznań
24 02 2020 - 26 02 2020 - Katowice
04 03 2020 - 06 03 2020 - Gdańsk
11 03 2020 - 13 03 2020 - Kraków
18 03 2020 - 20 03 2020 - Poznań
18 03 2020 - 20 03 2020 - Warszawa
23 03 2020 - 25 03 2020 - Wrocław
01 04 2020 - 03 04 2020 - Katowice
06 04 2020 - 08 04 2020 - Gdańsk
22 04 2020 - 24 04 2020 - Kraków

Controlling personalny

19 12 2019 - 20 12 2019 - Warszawa
23 01 2020 - 24 01 2020 - Poznań
27 01 2020 - 28 01 2020 - Wrocław
30 01 2020 - 31 01 2020 - Warszawa
06 02 2020 - 07 02 2020 - Kraków
12 03 2020 - 13 03 2020 - Wrocław
19 03 2020 - 20 03 2020 - Warszawa
23 03 2020 - 24 03 2020 - Poznań
20 04 2020 - 21 04 2020 - Kraków

Rekrutacja i selekcja pracowników

19 12 2019 - 20 12 2019 - Warszawa
16 01 2020 - 17 01 2020 - Poznań
23 01 2020 - 24 01 2020 - Kraków
23 01 2020 - 24 01 2020 - Warszawa
30 01 2020 - 31 01 2020 - Gdańsk
30 01 2020 - 31 01 2020 - Wrocław
17 02 2020 - 18 02 2020 - Katowice
20 02 2020 - 21 02 2020 - Poznań
24 02 2020 - 25 02 2020 - Warszawa
24 02 2020 - 25 02 2020 - Wrocław
12 03 2020 - 13 03 2020 - Gdańsk
19 03 2020 - 20 03 2020 - Kraków
19 03 2020 - 20 03 2020 - Katowice
26 03 2020 - 27 03 2020 - Poznań
20 04 2020 - 21 04 2020 - Warszawa
23 04 2020 - 24 04 2020 - Wrocław

Zarządzanie talentami w organizacji - jak wdrożyć i rozwijać wewnętrzne talenty w organizacji?

18 12 2019 - 19 12 2019 - Poznań
18 12 2019 - 19 12 2019 - Warszawa
20 01 2020 - 21 01 2020 - Warszawa
23 01 2020 - 24 01 2020 - Poznań
27 01 2020 - 28 01 2020 - Wrocław
30 01 2020 - 31 01 2020 - Kraków
11 02 2020 - 12 02 2020 - Katowice
13 02 2020 - 14 02 2020 - Gdańsk
19 02 2020 - 20 02 2020 - Gdańsk
20 02 2020 - 21 02 2020 - Poznań
27 02 2020 - 28 02 2020 - Warszawa
05 03 2020 - 06 03 2020 - Wrocław
16 03 2020 - 17 03 2020 - Kraków
23 03 2020 - 24 03 2020 - Warszawa
16 04 2020 - 17 04 2020 - Katowice

Zarządzanie szkoleniami - kluczowym aspektem rozwoju organizacji

23 01 2020 - 24 01 2020 - Wrocław
27 01 2020 - 28 01 2020 - Warszawa
06 02 2020 - 07 02 2020 - Katowice
13 02 2020 - 14 02 2020 - Poznań
17 02 2020 - 18 02 2020 - Warszawa
20 02 2020 - 21 02 2020 - Kraków
27 02 2020 - 28 02 2020 - Gdańsk
12 03 2020 - 13 03 2020 - Katowice
17 03 2020 - 18 03 2020 - Poznań
19 03 2020 - 20 03 2020 - Wrocław
20 04 2020 - 21 04 2020 - Kraków
23 04 2020 - 24 04 2020 - Gdańsk
23 04 2020 - 24 04 2020 - Warszawa

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom nagannym?
- aspekty prawne i psychologiczne

20 01 2020 - 21 01 2020 - Poznań
23 01 2020 - 24 01 2020 - Warszawa
27 01 2020 - 28 01 2020 - Wrocław
30 01 2020 - 31 01 2020 - Katowice
06 02 2020 - 07 02 2020 - Gdańsk
13 02 2020 - 14 02 2020 - Kraków
20 02 2020 - 21 02 2020 - Poznań
27 02 2020 - 28 02 2020 - Wrocław
10 03 2020 - 11 03 2020 - Katowice
12 03 2020 - 13 03 2020 - Warszawa
19 03 2020 - 20 03 2020 - Gdańsk
19 03 2020 - 20 03 2020 - Poznań
26 03 2020 - 27 03 2020 - Wrocław
16 04 2020 - 17 04 2020 - Kraków

Systemy ocen pracowniczych na rynku pokoleń XYZ

23 01 2020 - 24 01 2020 - Wrocław
30 01 2020 - 31 01 2020 - Warszawa
06 02 2020 - 07 02 2020 - Katowice
20 02 2020 - 21 02 2020 - Poznań
20 02 2020 - 21 02 2020 - Gdańsk
25 02 2020 - 26 02 2020 - Kraków
27 02 2020 - 28 02 2020 - Warszawa
27 02 2020 - 28 02 2020 - Wrocław
12 03 2020 - 13 03 2020 - Katowice
19 03 2020 - 20 03 2020 - Gdańsk
23 03 2020 - 24 03 2020 - Warszawa
26 03 2020 - 27 03 2020 - Poznań
30 03 2020 - 31 03 2020 - Kraków
20 04 2020 - 21 04 2020 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję