CASE STUDY I: Branża produkcyjna

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

CASE STUDY I: Branża produkcyjna

WYZWANIE

Nasza propozycja stanowiła odpowiedź na potrzeby rozwojowe dużej organizacji z branży produkcyjnej, które zrealizowano w okresie wrzesień 2014 – styczeń 2015.

Klientowi zależało na rozwijaniu kompetencji kadry menedżerów. Potrzeba po części wynikała  z niedostatku umiejętności w komunikacji wewnętrznej, szczególnie w obszarach udzielania informacji zwrotnej.

Zrealizowaliśmy wspólnie szkolenia dla 2 grup menedżerów nt. „Kierowanie zespołem i rozwój kompetencji przywódczych” oraz 4 indywidualne sesje coachingowe z 15 kierownikami.

Bardzo istotne z punku widzenia planowanych działań była efektywność całego procesu. Wyznaczonym celem nadrzędnym projektu było podniesienie poziomu kompetencji kierowników, partnerska współpraca w ramach jednego celu a także osiągnięcie porozumienia z podległym zespołem i budowania zaangażowania poszczególnych jego członków.

ROZWIĄZANIE AKADEMII BIZNESU MDDP

Dokonaliśmy wnikliwej analizy przedszkoleniowej – przed każdym warsztatem przeprowadzane były wywiady telefoniczne ze wszystkimi uczestnikami oraz analiza wyzwań, z jakimi uczestnicy spotykają się w codziennej pracy zawodowej. Dla uczestników indywidualnych sesji coachingowych zastosowane zostały ankiety.

Celem szkolenia było podniesienie poziomu kompetencji pracowników na stanowiskach kierowniczych, partnerska współpraca w ramach jednego celu.

Warsztaty pozwoliły na:

  • Pracę nad własnym nastawieniem, motywacją, zaangażowaniem i samooceną.
  • Określenie zadań i odpowiedzialności kierowników w stosunku do firmy i wypracowanie optymalnych sposobów ich realizacji.
  • Określenie ogólnych i szczegółowych zadań i ról kierowników w odniesieniu do podległego im zespołu pracowników.
  • Wypracowanie profilu podległego pracownika, diagnoza sytuacji zastanej, określenie priorytetów w zakresie zmiany postaw i sposobów działania oraz systemu wartości.

Realizacji celów służyły przede wszystkim ćwiczenia, odgrywanie scenek, wspólne ich omawianie, poszukiwanie przez uczestników i wskazywanie przez trenera możliwych optymalnych rozwiązań  w połączeniu z przywoływaniem realnych sytuacji biznesowych i ich omawianiu przez trenera.

Celem konsultacji indywidualnych było stworzenie przestrzeni do bezpiecznego rozwoju kompetencji i praca nad zgłaszanymi indywidualnie problemami poszczególnych pracowników.

REZULTAT

Uczestnicy uzyskali szereg rekomendacji i wskazówek naprawy. Wiele z sugerowanych zmian związanych z zarządzaniem ludźmi zostało wcielonych w życie. Na działania te pracownicy zareagowali bardzo pozytywnie. Firma usprawniła m.in. komunikację wewnętrzną.

Udało się zmienić zachowania menedżerów. Zaczęli oni odważnie podejmować odpowiedzialność za działania w swojej codziennej pracy zawodowej. Wykazują większą samodzielność. Zaobserwowano pozytywne zmiany komunikacyjne: umiejętnie stosowana informacja zwrotna, docenianie pracowników przez przełożonych, co uzdrowiło wewnętrzne relacje.

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z działań rozwojowych realizowanych przez Akademię Biznesu MDDP.


Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję